161 subsidierte atelierer kan bli borte

Oslos kulturbyråd, Omar Samy Gamal (SV), forsikrer at bystyret jobber med å finne alternativer.

Ila pensjonat i Waldemar Thranes gate.

Kulturetaten i Oslo subsidierer 378 atelierer til billedkunstnere. Totalt 161 av disse atelierene, fordelt på Myntgata 2, Trosterudlåven og Ila pensjonat, står i fare for å bli borte i løpet av et par år. Foreløpig er ingen nye bygg foreslått som erstatning, og kunstnerne etterlyser permanente atelierer subsidiert av kommunen i tråd med byrådets uttalte planer.

– Det virker som at det er lite politisk vilje til å ta tak i saken. Det kommer lovnader om at noe skal skje, men det er sjelden noe konkret som blir sagt, sier Sebastian Makonnen Kjølaas, styreleder i Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA).

Kjølaas er leder for et nydannet utvalg satt ned av BOA bestående av representanter fra de ulike atelierfellesskapene i Oslo. Det siste året har utvalget vært i dialog med Kulturetaten og kulturbyråden angående mangel på atelierer og tilstanden til byggene. Nå som flere ateliertilbud forsvinner om et par år, etterlyser Kjølaas handling fra byrådet som er i tråd med bystyrets plan «Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan», som ble lansert i 2019.

– Vi har foreslått at Byrådet arbeider for å tilgjengeliggjøre lokaler som allerede er i kommunens eie og som i dag står tomme, gjennom samarbeid mellom Kulturetaten og Omsorgsbygg, sier Kjølaas.

Byrådet og Kulturetaten har i mange år vært klar over mangelen på atelierer og produksjonsrom, og i 2016 ble det fattet verbalvedtak i bystyret om at byrådet skulle legge frem en plan for å utvikle og styrke kunst- og kulturfeltet i Oslo. Resultatet ble «Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan», en plan lansert i 2019 som presenterer en helhetlig strategi for å styrke Oslos kunst- og kulturliv og posisjonere byen internasjonalt. Et sentralt mål i planen er å styrke Oslo som arbeidssted for kunstnerne og utvikle gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder, da 40 prosent av landets kunstnere bor i Oslo.

I 2019 kom også rapporten «Oslos kulturelle infrastruktur», som kartla vilkårene knyttet til atelierene som kommunen subsidierer, for at bystyret bedre skulle kunne sikre likebehandling og forutsigbarhet for kunstnerne som brukte dem. Rapporten skulle gjøre det lettere for bystyret å finne bygg egnet til å huse permanente atelierer.

Daværende kulturbyråd, Rina Mariann Hansen, vedtok i 2018 at Myntgata 2 og Ila pensjonat i Waldemar Thranes gate 70, skulle romme midlertidige atelierer til billedkunstnere i hovedstaden. Fordelt på disse to adressene finnes 154 atelierer, og dette ga en økning i antall atelierer i Kulturetatens portefølje på 60 prosent. I mellomtiden skulle byrådet og kulturetaten få på plass langsiktige løsninger for feltet.

Etterlyser konkrete tiltak

– Myntgata og Ila pensjonat ble midlertidig subsidiert med lovnad om at de skulle komme med permanente løsninger og jobbe for en generell forbedring av arbeidsforholdene til kunstnere i hovedstaden, slik som det står i Oslo kommunes kunstplan og i rapporten om Oslos kulturelle infrastruktur. Men situasjonen har stått på stedet hvil, sier Kjølaas.

I 2022 utløper de midlertidige leiekontraktene for Myntgatas 68 atelierer, og de 7 atelierene på Trosterudlåven, blir borte ved utgangen av desember 2021. Fremtiden til de 86 atelierene ved Ila pensjonat er også usikker, da de kun leies ut på ettårige kontrakter. Kjølaas, som selv har atelier på Ila pensjonat, etterlyser konkrete tiltak fra bystyret.

– Det er vanskelig å få jobbet skikkelig med denne usikkerheten. Det fører til prekære og lite gunstige arbeidsforhold, der man blir sittende og vente på et svar på om man får bli værende eller ikke. Fundamentet for å få et levende kulturliv i byen, er at kunstnere som bor og jobber i byen faktisk kan bo og jobbe i byen. Ellers er det ingen som kan fylle de store utstillingslokalene, sier Kjølaas

Amalie Vestergaard Olsen har leid atelier på Ila pensjonat siden 2018. Hennes kontrakt utløper i desember 2021, og hun har ennå ikke fått vite om den blir forlenget.

– Vi har siden 2018 kun hatt kontrakter på ett år av gangen. I desember hvert år vet vi aldri om kontrakten blir forlenget før i siste øyeblikk, og jeg tror det samme kommer til å skje i år. Det kan føles veldig usikkert til tider, sier Olsen.

Trosterudlåven eies av Omsorgsbygg, men har blitt leid av Kulturetaten i en periode. De har igjen leid ut rom i bygget til billedkunstnere. De 7 atelierene i bygget er leid ut med to- og ettårige kontrakter, men i oktober fikk de beskjed om at leiekontrakten ikke vil forlenges i 2022. De skal derfor flytte ut av låven til 31. desember.

Katja Høst, en av kunstnerne som leier atelier på Trosterudlåven, sier at de har vært forberedt på at det ikke nødvendigvis ville bli langvarig, grunnet de korte kontraktene. Så vidt hun vet har kulturetaten ønsket ha lengre kontrakter, noe som ikke var aktuelt for Omsorgsbygg, som nå skal realisere planene om en gjenbruksstasjon i bygget.

– Vi er jo takknemlige for muligheten vi har hatt på Trosterudlåven, men ser at behovet for langsiktighet på arbeidslokaler for kunstnere er viktig, sier Høst.

Forstår bekymringene

Omar Samy Gamal (SV), kulturbyråd for kultur, idrett og frivillighet, bekrefter til Kunstkritikk at leiekontraktene for Ila pensjonat vil bli forlenget ut 2022, men presiserer at Kulturetaten administrerer leieforholdet. Han forteller også at byrådet er i gang med en utredning for å se på mulighetene for å gjøre bygget til et permanent tilbud.

– Vi er i prosess med Omsorgsbygg som eier bygget, for å gjøre de lokalene om til permanente atelierer og arbeidssteder. Vi har enda ikke vedtatt det, for sånne prosesser kan ta litt tid, sier Gamal.

Han har pratet med både kunstnerne og kunstnerorganisasjonene og forstår bekymringene deres. Det rødgrønne byrådet har siden de tok over økt antallet subsidierte atelierer med 60 prosent, og målet er å øke antallet ytterligere. Byrådet er i gang med å lokalisere bygg som kan erstatte lokalene i Myntgata. Blant annet vurderer de om Veterinærhøgskolens tidligere bygg på Adamstuen i Oslo tilfredsstiller de nødvendige kravene.

– Vi ønsker primært permanente atelierer, men vi ser at når vi først har tilrettelagt for midlertidige atelierer, så er det lettere å gjøre dem om til permanente etter hvert. Bystyret er opptatt av atelierer og når de ser gode eksempler er det lettere for dem å bevilge penger til det, sier Gamal.