Arbeidsstipend til kritikere

Norsk kritikerlag mener regjeringens forslag om egne arbeidsstipend til kritikere både representerer en viktig kulturpolitisk anerkjennelse av kritikken, og en påminnelse til mediebedriftene om hvor viktig den kritiske virksomheten er for den offentlige samtalen om kunst, heter det i denne pressemeldingen fra Norsk kritikerlag.

Norsk kritikerlag mener regjeringens forslag om egne arbeidsstipend til
kritikere både representerer en viktig kulturpolitisk anerkjennelse av
kritikken, og en påminnelse til mediebedriftene om hvor viktig den kritiske
virksomheten er for den offentlige samtalen om kunst, heter det i denne
pressemeldingen
fra Norsk kritikerlag.

Læserindlæg