Arbejdsstipendierne uddelt

Statens Kunstfond har offentliggjort årets arbejdslegater. Der er treårige stipendier til blandt andre A Kassen, Tamar Guimarães og Kerstin Bergendal.

Tue Greenfort, Diffuse Einträge, 2007, Skulptur Projekte Münster. Foto: Roman Mensing.
Tue Greenfort, Diffuse Einträge, 2007, Skulptur Projekte Münster. Foto: Roman Mensing.

For vores nordiske kollegaer er det måske ikke helt til at forstå betydningen af de treårige arbejdslegater, som uddeles i Danmark hvert år i maj måned. For i Sverige og Norge findes både 2-årige, 5-årige og 10-årige arbejdslegater og har man fået det 5-årige er man ikke nødvendigvis udelukket fra at få det igen eller senere at få det 10-årige.

I Danmark er det eneste rigtig store legat det treårige arbejdslegat (i alt dkk 855.000 fordelt på tre år). Det er også et legat, man kun får én gang i sit liv. Kunstnere, som har været heldige at modtage det eftertragtede legat omtaler det altid som værende af stor betydning for deres kunstneriske virke.

I 2014 blev der uddelt i alt otte treårige arbejdsstipendier og i 2015 var der ti modtagere. I år er der i alt fem modtagere, heriblandt to grupper. Det drejer sig om: Kunstnergruppen A Kassen, Kerstin Bergendal, Tue Greenfort, Tamar Guimarães, samt kunstnerduoen Randi og Katrine.

Dertil kommer en lang række mindre arbejdslegater. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har i år uddelt legater og stipendier til skabende kunstnere inden for billedkunstområdet på i alt dkk 18.675.000. Udvalget har behandlet 790 ansøgninger og har valgt at imødekomme 240, svarende til 30,4 procent i form af enten treårige arbejdsstipendier eller arbejdslegater på beløb mellem 50.000 og 150.000 kroner.

Generelt om uddelingen siger formanden for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Søren Taaning: «Vi har i år valgt at uddele flere legater end tidligere, for om muligt at opnå lidt større spredning af midlerne. Vi har skærpet blikket for nogle af de praksisformer, der måske har en tendens til at blive overset, og for de danske kunstnere, der ikke er så kendte herhjemme, men som har stor succes i udlandet.»

A Kassen, Pour XXIII, 2016.
A Kassen, Pour XXIII, 2016.

Udvalget har formuleret motiveringer for hver af de kunstnere og kunstnergrupper, der har modtaget det treårige arbejdsstipendie. Her i uddrag:

A-KASSEN (Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen): «modtager Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium for deres underfundige og præcise værker, som foldes ud på tværs af medier; fra arkitektur og skulptur til fotografi og performance.»


KERSTIN BERGENDAL: «har som kunstner i en årrække ageret i og interfereret med det vi ofte benævner ‘det offentlige rum’. Hun etablerer steder hvor møder mellem mennesker kan finde sted, rum hvori der er plads til poesi og fortælling og rummelighed til i fællesskab at skabe forandring.»TUE GREENFORT: «er en betydelig kunstner i sin generation. Om end den lokale tilstedeværelse er yderst begrænset, er Tue Greenfort for længst internationalt anerkendt; en af få kunstnere, der har udstillet på både Documenta og Skulptur Projekte Münster.»


TAMAR GUIMARAES: «er særligt interesseret i hvordan race, klasse og arbejde kommer til udtryk i kulturelle produkter som arkitektur, litteratur og dans. Det oplever man blandt andet i Guimarães elegante film Canoas (2010) – iscenesat i Oscar Niemeyer’s arkitektoniske perle Casa das Canoas midt i junglen på kanten til Rio de Janeiro.»RANDI OG KATRINE (Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky): «giver os rummelige oplevelser og får os til at mærke, hvad det vil sige at have følelser for et sted, og hvorfor det er vigtigt at føle sig ”rummet” af sit eget lokale miljø. I det offentlige rum bliver deres arbejde ofte en integreret del af hverdagen som f.eks. deres legepladser, kæmpemaleriet på skibssiden af Ærøfærgen og lysthuset for et ældrecenter i Skovlunde i form af en kæmpe tekande.»

Begrundelserne kan læses i deres fulde længde her.

Udvalget består af Søren Taaning (formand), Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl.

Tamar Guimarães, The Work of the Spirit (Parade), 2011.
Tamar Guimarães, The Work of the Spirit (Parade), 2011.

Læserindlæg