Den usynlige kritik

Kritikken er flyttet fra dagbladene til nichemedier. Det bør få konsekvenser i et nyt medieforlig, mener Kamilla Löfström fra Forenede Kritikere.

Inget minne utan glömska

– Det är viktigt att det finns en kontinuerlig och levande diskussion kring monument, menar Patrik Amsellem, som i höst tillträder som ny direktör för Statens konstråd.

Historisk indkøb

Med Ny Carlsbergfondets støtte erhverver Statens Museum for Kunst mere end 100 værker til samlingen. Det største indkøb i nationalgalleriets historie.

Forskning for alle

Talette Rørvik Simonsen, nylig tilsatt i stillingen som Forsknings- og utviklingsansvarlig ved Nasjonalmuseet, svarer om forskningspolitikk og kunsthistoriens plass i museets strategier.

Tilføjet fornylig

Bare pust

Joar Nangos festspillutstilling på Bergen Kunsthall er en inspirerende oppfordring til kunnskapsutvidelse og fundamental endring.

Epokskifte

Kungliga konsthögskolans MA-studenter placerar oss mitt i kampen om vilka kroppar och erfarenheter som ska få ta plats i offentligheten, och på vilka premisser.

Full galopp

I Josefin Arnells utstilling på Unge Kunstneres Samfund bikker hestejentens emosjonelle investering over i rå hedonisme.