Det Kgl. Danske Kunstakademi (1754-2017)

– Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler bør nedlægges som selvstændig institution, lyder forslaget i rapport bestilt af Kulturministeriet.

Konklusionen på den længe ventede analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes fremtidige organisering, som Kulturministeriet søsatte i foråret, kan nu anes. Det er tilsyneladende ret vidtgående forslag, der er på tegnebrættet.

Det fremgår af den opsummering af analysens konklusioner, som i dag er tilgået redaktionen sammen med et brev underskrevet af professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi Martin Erik Andersen.

I brevet fremgår det, at kulturministeren i slutningen af oktober skal tage stilling til en nedlægning af Kunstakademiets Billedkunstskoler som selvstændig institution. «For os på Kunstakademiet er det et mareridtsscenario, der meget pludseligt nu ser ud til at blive en realitet,» lyder det i brevet.

Det Kgl. Danske Kunstakademi, segl.

Når den endelige rapport foreligger vil kulturministeren skulle tage stilling til anbefalingen om ikke at bibeholde den nuværende organisering af kunstskolerne, som vi kender dem idag. 

Det drejer sig om disse ti skoler: Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Musik Konservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Rytmiske Musikkonservatorium, Den danske Scenekunstskole (landsdækkende), Den Danske Filmskole, Forfatterskolen, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi.

I opsummeringen foreslås to fremtidsscenarier for det kunstneriske uddannelsesområde:

Den første model, «To multifaglige institutioner», foreslår en institution i København/Sjælland (ca. 975 studerende) med afdelinger for billedkunst, scenekunst, film, klassisk musik, rytmisk musik og en institution i Jylland/Fyn (ca. 845 studerende) med to afdelinger for musik, en afdeling for scenekunst og en afdeling for billedkunst.

Den anden model, «En national institution», foreslår en landsdækkende institution (ca. 1820 studerende) bestående af de 10 kunstskoler under Kulturministeriet (se ovenfor). 

Det er disse fremtidsscenarier, som professor Martin Erik Andersen advarer mod i brevet, der er sendt til pressen og relevante kulturaktører i landet. Han frygter, at en sammenlægning vil føre til «en institutionen hvor billedkunstskolerne vil miste sin faglige ledelse, sin historiske unikke identitet – og sin fagspecifikke billedkunstneriske dybde». Endvidere retter han en appel: «Kunstakademiet får brug for al hjælp fra det faglige billedkunstmiljø i Danmark for at imødegå en sammenlægning i en tværfaglig konstruktion under navnet ’Kunstskolerne’. Det vil være en institution, hvor Billedkunstskolerne vil kunne ende som et lille underinstitut i konstant tværfaglig kamp om opmærksomhed og økonomi – vel at mærke i en institution som ser ud til at være designet til fremtidige kontinuerlige 2% årlige nedskæringer i budgettet. En sammenlægning, der for mig at se, vil være en historisk forbrydelse mod billedkunstens identitet i Danmark, og en situation der vil få vidtrækkende negative konsekvenser for billedkunsten som kunstnerisk rum i Danmark.»

Som forklaring på hvorfor Martin Erik Andersen ser sig nødsaget til at fremsende rapporten før dens egentlige offentliggørelse, lyder det: «Kulturministeriet har kørt processen ekstremt lukket og usagligt, og nogen af os frygter, at man planlægger en lynhurtig proforma høringsfrist, som vil gøre det svært at rejse en egentlig kunstfaglig offentlig debat om sammenlægningen.»

I den foreløbige opsummering af analysen af det kunstneriske uddannelsesområde argumenteres der for sammenlægningen med en række punkter, heriblandt øget krav til dimittendernes beskæftigelse; krav om højt internationalt niveau; og øget krav til effektivisering og fundraising som følge af faldende bevillinger.

Comments (8)