Fratrer stillingen som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Måns Wrange oppgir oppfatningene om ham som konflikten ved skolen har skapt, som medvirkende årsak til at han ønsker å gå av.

Avtroppende rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Måns Wrange.

Tirsdag 27. oktober meddelte Måns Wrange at han sier opp stillingen som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Begrunnelsen deler Wrange i et brev publisert på skolens nettsider. Her skriver Wrange at han siden før sommeren har vurdert å forlate stillingen på grunn av sin familiesituasjon i Stockholm, i tillegg til utfordringene pandemien skaper for pendlertilværelsen, men debatten som har rast rundt skolen den siste tiden, har gjort at han har avventet. Nå er imidlertid familiesituasjonen blitt såpass kritisk at den krever hans fulle tilstedeværelse, skriver han.

Debatten Wrange refererer til, er den som oppsto før sommeren da stipendiater og studenter ved skolen tok til orde for en skjerping av institusjonens arbeid mot strukturell rasisme og sexisme. Wrange svarte med å henvise til en plan for inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid, som han utarbeidet ved tiltredelsen halvannet år tidligere, og som han mente representerte akkurat den typen tiltak oppropene etterlyste. En mindre gruppe studenter kom deretter på banen med en kronikk i Morgenbladet hvor de uttrykte bekymring for at identitetspolitikken var i ferd med å erstatte utdannelsens faglige innhold. Konflikten har gjennom høsten vært gjenstand for en rekke oppslag i norske medier, særlig Morgenbladet og Klasskampen har fulgt den tett. Flere har uttrykt bekymring for ytringsklimaet ved skolen.

Wrange oppgir oppfatningene om ham som denne konflikten har skapt, som en medvirkende årsak til at han nå ønsker å gå av. Tross forsøk på å nyansere diskusjonen og understreke at arbeidet for mangfold og likestilling skal være en demokratisk prosess som involverer alle studenter og ansatte, innser han at det fremstår som om han har tatt parti med én gruppe studenter. Dette mener han risikerer å føre til at fremtidige forslag han kommer med for utviklingen av KHiO, «tolkes gjennom et politisk raster». – Jeg tror derfor at det er bedre for KHiO om en person som kan betraktes som mer nøytral i denne debatten tar over som rektor, skriver han.

Wrange har jobbet som rektor siden august 2019 og vil fortsette ut oppsigelsestiden på tre måneder. En plan for valg av ny rektor vil utarbeides på et ekstraordinært styremøte som avholdes allerede førstkommende torsdag, 29. oktober.

Læserindlæg