Kitschsosiolog og manipulator

Paul Grøtvedt svarer på Dag Solhjells artikkel Den institusjonelle kunstteoriens død” om Odd Nerdrums utstilling i Porsgrunn i september/oktober.

Paul Grøtvedt svarer på Dag Solhjells artikkel Den institusjonelle kunstteoriens død” om Odd Nerdrums utstilling i Porsgrunn i september/oktober. I følge Grøtvedt er Solhjell «interessert i å skjerme sin institusjonelle makt, og helst skjule den. Da er det mest hensiktsmessig å proklamere institusjonsanalysens død.»

Dag Solhjell er ikke så ulik Odd Nerdum i å komme med uventede og ulogiske utspill. Hans epistel om vår kitschmaler i ”Kunstkritikk.no” forleden er ganske nerdrumsk i anslaget. Solhjell hevder her at Nerdrums proklamering av seg selv som kitschmaler innebærer den institusjonelle kunstteoriens død. Han ser her en parallell til Marcel Duchamp og hans bruk av readymades, som i startfasen heller ikke ble akseptert som kunst.

Nå gikk det jo bedre med Duchamps utspill enn det har gjort med Nerdrum. Førstnevnte har blitt en viktig og verdensberømt skikkelse i kunstens historie, og dyrket som en frigjører, for ikke å si frelser, på kunstens område. For institusjonen kunst har han vært den store profet og veiviser. Odd Nerdrum derimot, har ikke kommet så langt, ennå. Han har, og har hatt problemer med kunstinstitusjonen. Hans arbeider er blitt nedvurdert av sakkyndigheten og holdt utenfor det gode selskap.

Slik sett er det en viss parallell mellom Duchamp og Nerdrum. Men der Duchamp laget anti-kunst, har Nerdrum ustoppelig prøvd å skape kunst. Uten å få gjennomslag hos dem som vurderer og forvalter kunstfeltet. Nerdrum trekker derfor den eneste rette slutning, og uttroper seg selv til kitschmaler, helt i tråd med de kunstsakkyndiges dom. Det er mange interessante sider ved dette stuntet, men det viktigste er at den institusjonelle kunstanalysen på ingen måte dør, slik Solhjell hevder. Tvert imot så bekrefter den sin vitalitet og makt.

Samme faen hvor mye kunstneren peker og på hva, institusjonen kunst gjør som de sakkyndige selv mener. Det er bare kunstinstitusjonen som har rett til å peke, og på hva den vil. I sin tid pekte den også på Duchamps readymades, og utnevnte dem til kunst, helt på tvers av kunstnerens egne meninger og intensjoner. Duchamp ønsket jo å knuse kunstinstitusjonen og den herskende estetikk, i stedet ble han et gissel og et sannhetsvitne for den makten som til enhver tid kan peke, og har retten til å peke på hva den vil.

Dette skal vi merke oss. Det er forskjell på det å peke, og det man peker på. Før Duchamp var det å peke på noe, å peke på noe med helt spesifikke egenskaper, nemlig et mulig kunstverk. Pekefunksjonen var altså knyttet til en bestemt gjenstandstype, der relasjonen var nødvendig, det vil si at de var sammenvevet i kraft av en felles kompetanse og forståelse. Man kunne altså ikke peke i hytt og pine, slik man gjør etter Duchamp, men rettet fingeren mot den type objekter som var tuftet på felles estetiske koder.

Den institusjonelle kunstanalysen har gjort et poeng av pekefunksjonen, og forbeholder seg retten til å peke på hva som helst. Det er altså helt uvesentlig hva man peker på, bare man peker. På det punkt har Solhjell tydeligvis slukt institusjonsanalysens viktigste premiss helt rått. For ham er pekingen det viktigste, ikke hva man peker på. Man gir blaffen i hva det påpekte er i seg selv, for pekingen, det vil si definisjonen av tingen, vil forvandle den til noe helt annet, til kunst.

Dette er Midas-syndromet i et nøtteskall, en mental og kulturell sykdom som har infisert hele kunstfeltet. Det er denne sykdommen Nerdrum avdekker når han utnevner seg selv til kitschmaler. Han insisterer på at hans egne malerier ikke lenger er kunst, de er kitsch, og bruker derved pekefunksjonen for å vise at kunstinstitusjonen har helt rett. At han i denne akten skulle ha forårsaket den institusjonelle kunstanalysens død, slik Solhjell hevder, er sterkt overdrevet. Nerdrum har jo vist oss at den er like vital som før.

Som de fleste vet er Solhjell selv en ivrig aktør i dette kunstfeltet, med en velutviklet pekeevne, både teoretisk og praktisk. Han er selvsagt interessert i å skjerme sin institusjonelle makt, og helst skjule den. Da er det mest hensiktsmessig å proklamere institusjonsanalysens død. Dermed er institusjonsmakten usynliggjort og kan operere fritt og helt ustraffet. Da er det heller ikke noen som merker at man peker og manipulerer kunstlivet.

Comments (30)