Kulturrådet skarpt ut mot Giske

En ny og bortgjemt setning på side 50 i kulturbudsjettet for 2007 har skapt sterk bekymring i Norsk Kulturråd og hos mange aktører i norsk kunst- og kulturliv.

En ny og bortgjemt setning på side 50 i kulturbudsjettet for 2007 har skapt sterk bekymring i Norsk Kulturråd og hos mange aktører i norsk kunst- og kulturliv. Formuleringen kan tolkes dithen at alle institusjoner som mottar støtte over statsbudsjettet heretter skal fratas muligheten til å søke prosjektmidler fra Kulturrådet, hvilket vil bety en meget drastisk vingeklipping av aktiviteten.

Nå har Kulturrådet skrevet et offentlig brev til departementet om saken, hvilket slett ikke er dagligdags. Kulturjournalist Idalou Larsen har omtalt saken på sitt nettsted, og omtaler Kulturrådets reaksjon og framgangsmåte som en “meget uvanlig sterk prosedyre”. I brevet stilles det også spørsmål om Trond Giskes praktisering av armlengdes avstand-prinsippet, hvilket høster gjenklang også blant medlemmer i stortingets kulturkomité.

Comments (9)