Kunstkritikk bliver internationalt tidsskrift

Kunstkritikk relanceres med nyt design og en udvidet international udgave. Ny Carlsbergfondet har givet substantiel støtte.

Fredag 1. februar lancerer Kunstkritikk en ny international udgave.

Kunstkritikk har eksisteret som onlinetidsskrift siden 2003, først på norsk, og siden 2010 som et nordisk magasin med redaktioner i Oslo, Stockholm og København. De sidste par år har  tidsskriftet desuden oversat udvalgte artikler til engelsk til det engelsksprogede domæne Kunstkritikk.com. Tiden er nu kommet til at lancere en fyldgyldig international udgave på engelsk. Målet er ifølge ansvarshavende redaktør Jonas Ekeberg at formidle nordisk kunst til et internationalt publikum, og samtidig bevare positionen som et centralt referencepunkt i den nordiske kunstsamtale.

– Det er ingen tilfældighed at initiativet til et nordisk-internationalt tidsskrift kommer på dette tidspunkt, siger Jonas Ekeberg.

– Nu – i slutningen af 10’erne – ser vi konturerne af et modent, dynamisk og internationalt orienteret nordisk kunstliv. I Norge og Sverige bygges og opprustes Nationale museer, i København og Stockholm arrangeres internationale kunstmesser og i Bergen, Göteborg og Aarhus arrangeres internationale biennaler eller triennaler. De nordiske kunstnere fra 90’er- og 00’er-generationerne er blevet internationale megastjerner, og yngre nordiske kunstnere bevæger sig overalt i den digitaliserede og globaliserede kunstsituation.

– Den stadigt ekspanderende nordiske kunstscene er afhængig af professionel, fagligt funderet kritik. Kunstkritikks ambition er at udgøre en spydspids i den nordisk-internationale kunstsamtale, siger Ekeberg.

Samtidigt med den internationale udgave lanceres også Kunstkritikks nye design, som i højere grad betoner det visuelle og som er bedre tilpasset sociale medier end tidligere.

Den sidste, afgørende brik

De nordiske landene har en lang demokratisk tradition for at støtte kunstuddannelse, kunstnere og kunstinstitutioner. Støtten til kritikken har imidlertid svigtet. Ansvaret har været overladt til de traditionelle medier, som i mindre grad tager samme ansvar for kritikken som tidligere. Heldigvis er der fremsynede private aktører og offentlige fonde.

Kunstkritikk er allerede støttet af en række væsentlige fonde i Skandinavien, som også ønsker at understøtte denne udvikling. Nu har også Ny Carlsbergfondet givet sit tilsagn til at støtte Kunstkritikk International. Dermed er den sidste, afgørende brik faldet på plads for at projektet skal kunne virkeliggøres.

Morten Kyndrup – der sidder i fondets bestyrelse og desuden er professor ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet,udtaler:

– Vi anerkender kunstkritikkens helt centrale funktioner i kunstlivet. Det er jo ingen hemmelighed, at de traditionelle medier i de seneste år har nedprioriteret den seriøse kunstkritik, og blandt andet af den årsag har vi nu forsøgsvis valgt at bevilge midler til opstarten af Kunstkritikk International, ligesom vi også for nylig har støttet en Master Class i kunstkritik, arrangeret af dagbladet Politiken. Vi har alene koncentreret os om et par seriøse projekter, som vi tror på, og som kan være med til at styrke og kvalificere kunstkritikken generelt.

Ansvarshavende redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg, er beæret af støtten fra Ny Carlsbergfondet:

– Støtten fra Ny Carlsbergfondet er både glædelig og generøs. Den er, sammen med støtten fra vore andre sponsorer, helt afgørende for, at vi nu er i stand til at lancere Kunstkritikk International med daglige opdateringer. I tillæg repræsenterer den en vigtig symbolsk støtte. Ny Carlsbergfondet har en imponerende historie som europæisk kunstmæcen, og vi er stolte over have denne fond med på holdet i de kommende år.

International satsning

Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af bryggeren Carl Jacobsen og finansieres af indtægterne fra hans andel i Carlsberg-bryggerierne. I dag arbejder fondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum. Fondets tre største fokusområder er: Værkdonationer til museer; udsmykninger af offentlige institutioner og kunst i det offentlige rum; samt støtte til forskningsprojekter indenfor kunstens område.

Elefantporten ved indgangen til Carlsberg Bryggerierne i København, bygget i 1901 og tegnet af Vilhelm Dahlerup. Det var en bestillingsopgave fra brygger Carl Jacobsen, som var inspireret Berninis obelisk-bærende elefant i Rom.

På det seneste har fondet desuden indledt en international satsning. Støtten til Kunstkritikks internationale udgave kan ses i denne sammenhæng.

– Ny Carlsbergfondet har gennem de seneste år skærpet indsatsen overfor dansk kunst på den internationale scene. Når vi har støttet museer som The Metropolitan Museum of Art, Tate Modern, Centre Pompidou, Guggenheim og senest The Phillips Collection med bevillinger til at erhverve, formidle og forske i dansk kunst, er det netop for at styrke den store internationale bevågenhed, dansk kunst fortjent oplever for tiden. Og i forlængelse af den indsats synes vi også, at det er har været relevant at støtte Kunstkritkks ambition om at nå længere ud i verden med den kvalificerede og kritiske formidling af dansk og nordisk kunst, siger Morten Kyndrup til Kunstkritikk.

Nordiske perspektiver på internationale begivenheder

Fremover vil Kunstkritikk publicere kritik, kommentar og nyheder fra det nordiske og internationale kunstfelt hver dag. Hovedvægten ligger fortsat på nordisk kunst: Anmeldelser af udstillinger i Danmark, Norge og Sverige, interview med nordiske kunstnere og aktuelle rapporter fra kunstlivet.I tillæg formidler Kunstkritikk International nordiske perspektiver på de vigtigste udstillinger og begivenheder i verdens kunstmetropoler.

Kunstkritikk modtager også støtte fra: Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet, Fritt Ord, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond (Danmark), Statens Kulturråd (Sverige) og Svenska kulturfonden (Finland).

Lanceringen fejres med en reception i København torsdag den 31. januar. Det foregår på Apollo Bar, Kunsthal Charlottenborg, fra kl. 19-22.00 Alle er velkomne!

Læserindlæg