Kunstkritikk søker norsk redaktør

Søknadsfrist: 30. oktober 2020.

Stillingen som norsk redaktør inngår i et nordisk team med ansvarlig redaktør i Oslo, svensk redaktør i Stockholm og dansk redaktør i København. I samarbeid med ansvarlig redaktør vil du stå for Kunstkritikks dekning av det norske kunstfeltet, og ta del i arbeidet med Kunstkritikks internasjonale, engelskspråklige utgave. Til stillingen kan også tilfalle noe prosjektledelse og prosjektutvikling.

Vi søker en person som er faglig sterk og har et levende engasjement for kunst og kritikk. Redaktøren bør beherske kunstjournalistikkens ulike sjangere, fra kritikk og kommentar til rene nyhetssaker. Gode språkkunnskaper og erfaring med redaksjonelt arbeid er en forutsetning.

Du vil arbeide med skribentoppfølging og skribentutvikling, bestiller, redigerer og publiserer tekster og koordinerer oversettelser. En viktig del av arbeidet er også å skrive egne artikler.

Som redaktør vil du både ha rom for å forfølge egne ideer og være del av et inspirerende faglig fellesskap. Vi søker en person som ønsker å bidra til å utvikle Kunstkritikk videre, og som har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

Stillingen er et 100% ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til ansvarlig redaktør Mariann Enge på telefon +47 981 15 329. Søknad med CV sendes til Stiftelsen Kunstkritikk på mailadressen post@kunstkritikk.no senest 30.10.2020.

Stiftelsen Kunstkritikk har som formål å styrke den offentlige samtalen om kunst. For å oppnå dette driver stiftelsen nettidsskriftet Kunstkritikk og gjennomfører andre tiltak som kan fremme formålet.

Kunstkritikk er Nordens ledende tidsskrift for samtidskunst med over 400 000 årlige besøk på fire domener i Norge, Sverige, Danmark og internasjonalt. Tidsskriftet publiserer daglig kritikk, kommentar, nyheter og featurestoff fra det visuelle kunstfeltet. Kunstkritikk redigeres etter Redaktørplakaten.

Læserindlæg