– Kunstkritikken har forandret seg enormt

Florencia Battiti, lederen av AICA Argentina, er med å arrangere årets AICA-kongress, som vil se nærmere på kunstkritikkens endrede vilkår i det tjueførste århundret.

Lederen av AICA Argentina, Florencia Battiti. Foto: Marcelo Brodsky.

International Association of Art Critics (AICA) er en verdensspennende forening for kunstkritikere og andre kunstprofesjonelle. Foreningen har som mål å blant annet promotere kunstkritikken som disiplin og bidra til dens metodologi, samt å beskytte medlemmenes etiske og profesjonelle interesser og rettigheter. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer AICA årlig en kongress.  Den 54. AICA-kongressen, som starter søndag, avholdes i byene Valparaíso i Chile og Buenos Aires i Argentina, arrangert av landenes respektive lokallag.

Kongressen har fått den vidtfavnende tittelen What Are We Talking About When We Talk About Art Criticism in the 21. Century? Til Kunstkritikk sier lederen av AICA Argentina, Florencia Battiti, at tittelen handler om de forandrede forholdene for kunstkritikken som vi har sett gjennom de to siste tiårene.

– Kunstkritikk som praksis har forandret seg enormt gjennom disse årene. Digital kommunikasjon og teknologi, samt utviklingen av kuratoriske studier og praksis har tvunget kunstkritikken til å finne nye måter å eksistere på. Dette er blant det vi skal utforske under kongressen.

Programmet til kongressen, som strekker seg fra 13. til 19. november, inneholder diskusjoner og samtaler om temaer som strekker seg fra koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina, til fotokunst i Peru, kunst som investering, årets Documenta i Kassel og politiske konflikter i kunsten. Battiti forteller at det har vært viktig å holde programmet åpent og bredt.

– Vi forventer ikke å nå noen konkrete konklusjoner, men ønsker dem selvsagt velkomne der de måtte komme. Det som har vært viktig for oss er å tilby et sted – fysisk, ikke virtuelt – der vi kan komme sammen og diskutere, hvor ulike meninger kan møtes, mennesker kan bli kjent, og hvor vi kan gjen-tenke kunstkritikken og hvordan dens likheter og ulikheter spiller seg ut mellom kolleger verden over.

Også kunst og kunstkritikk i argentinsk og chilensk kontekst vil få plass i programmet.

– Vi ønsker å se på både globale og lokale hendelser for å forstå hvordan kunstkritikk og kuratoriske praksiser påvirkes av kontekst. I Argentina lider vi for eksempel under en kritisk sosial og politisk ustabilitet, som blir viktig å se på. Ved å reflektere og teoretisere rundt vår profesjon nettopp fra det globale sør, ønsker vi å praktisere en form for situert kunnskap.  

AICA ble grunnlagt i 1950 i kjølvannet av to internasjonale kongresser om kunstkritikk i regi av UNESCO, og har i dag rundt 5000 medlemmer fra 95 land verden over. AICAs kongress har gjennom årene blitt holdt en rekke steder rundt omkring i verden, blant annet Hong Kong, Tokyo og Paris. Brasilianske Lisbeth Rebollo Gonçalves har siden 2017 vært AICAs president. Hun sier til Kunstkritikk at det helt siden foreningens start har vært et prinsipp at kongressen skal holdes ulike steder hver gang for å sikre kunnskapsutveksling på tvers av medlemslandene, og at Latin-Amerika har spilt en viktig rolle i kongressene helt siden begynnelsen.

– I 1959 fant kongressen sted på kontinentet for første gang. Dette var i Brasil i anledning grunnleggelsen av Brasilia, landets nye hovedstad, og i senere tid har det blitt holdt kongresser i blant annet Argentina, Venezuela, Den dominikanske republikk, Puerto Rico og Cuba. Årets kongress i Argentina og Chile håper jeg at vil gi oss en rik utveksling av ideer rundt kunstkritikken i dag, sier Gonçalves.

Til Kunstkritikk opplyser AICA at årets kongress har besøkende fra om lag 15 land, blant andre Sverige og Norge. Som en del av kongressen har AICA holdt en åpen utlysning for tekster til deres Young Art Critics Award, som har som ambisjon å oppmuntre unge kritikere til å engasjere seg i emner og geografiske regioner som ikke nødvendigvis dekkes tradisjonelt, og å fremme nye former for kritiske uttrykk. Flere av tekstene skal presenteres i programmet, og her deltar Sofia Ciel fra Norge, som blant annet skriver for Kunstkritikk.

Hun deltar på nett fra Oslo og skal snakke om ulikheter og litterære former i kunstkritikk.

– Jeg er veldig glad for å få presentere sammen med dyktige kolleger fra hele verden. AICA-kongressen er en viktig begivenhet for kunstkritikk, ettersom den gjør det mulig å ha en oversikt over hvilke problemer, ideer og utfordringer som er viktige i tiden, sier Ciel til Kunstkritikk.

Den fjerde AICA-kongressen i Dublin i 1953. Gjengitt med tillatelse fra Les Archives de la critique d’art.