Kunstnerinitiativ for ny flyktningpolitikk

– Det å få flyktningenes livssituasjon under huden er lærerikt og ekstremt skjerpende, sier kunstner Andrea Lange, initiativtaker til Atelier Populaire Oslo.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir på Kunsthall Oslo. Videostill: Benedikte Rønsen.

– Kunsten er den stemmen i samfunnet som faktisk kan være med på å korrigere politikken på en annen måte enn den politiske retorikken og det politiske systemet selv gjør, sier kunstner og initiativtager Andrea Lange fra Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir.

I disse dager er det flyktningpolitikken som står på agendaen i Kunsthall Oslo.

– Det å gripe tak i hele flyktningpolitikken og problemene med den, sammen med alle de gode kreftene som er ute og går, intet mindre, har vært ambisjonen, forteller Andrea Lange.

I desember 2011 ble hun involvert med Palestinerleiren gjennom deres artist-in-residence-program. Palestinerleieren hadde holdt til i et aktivistisk hovedkvarter utenfor Jacobs kirke i Oslo lenge nok til å bli Europas lengste demonstrasjon, før de måtte pakke ned leieren 6. april i år. Samme dag åpnet Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir i Kunsthall Oslo. Her har Lange og Palestinerleieren sammen med en gruppe aktivister og kunstnerne Johanna Zwaig og Marius von der Fehr satt sammen et intensivt forelesningsprogram som avsluttes fredag 27. april.

– Jeg har møtt mange kunstnere som innrømmer at flyktningpolitikken er et enormt problem, men de synes det er vanskelig å uttale seg fordi de ikke kan nok. Dette er viktig å ta på alvor, forteller Andrea Lange. – Det å få flyktningenes livssituasjon under huden er lærerikt og ekstremt skjerpende. Det er det som gjør at vi skjønner hva dette handler om.

Sikkerheten til de mange involverte som daglig risikerer deportasjon har vært en utfordring. Prosjektet beskrives som politisk og langt mer forpliktende enn det en kunstner kan være vant til å forholde seg til.

–  Kunstprosjekter kan ofte gå veldig intellektuelt og teoretisk til verks. Det gjør det veldig lett for kunstneren å trekke seg ut av det etterpå. Men sånn ser jeg ikke på dette prosjektet her. Dette er veldig ambisiøst, men også fryktelig utfordrende for alle de involverte, avslutter Lange.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir er del av Kunsthall Oslo sitt Osloprosjekt som frem mot oktober tar sikte på å knytte estetikk, ideologi, sosiale relasjoner, historie og politikk til hverdagen og til livet i byen.

[FEATUREDVIDEO]

Comments