Kuratorer ansatt til Oslos nye biennale

Oslo Kommune har ansatt Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk som kuratorer for den første utgaven av Oslos nye biennale for offentlig kunst – i faste stillinger.

Den kommende biennalens forprosjekt Oslo Pilot ble drevet med hovedkvarter i Prinsens gate 2 i Kvadraturen i Oslo. Foto: Oliver Godow.

Forrige høst skrev Kunstkritikk at prosessen rundt Oslos kommende biennale for offentlig kunst har vært preget av hemmelighold. Både evaluering av forprosjektet Oslo Pilot og det kommunale styringsdokumentet som anbefalte opprettelsen av biennalen ble unntatt offentligheten.

Nå er det klart at de to kuratorstillingene og én prosjektlederstilling har blitt besatt. Ole Giskemo Slyngstadli forlater stillingen som overordnet bestiller for de nye kulturbyggene i Bjørvika i Byrådsavdeling for kultur og næring for å bli biennalens prosjektleder. Kuratorduoen blir Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, som fram til sommeren 2017 ledet biennalens toårige forprosjekt Oslo Pilot.

Både González-Sancho og Eeg-Tverbakk har lang fartstid som kuratorer. González-Sancho var co-kurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) i 2013 og var direktør og kurator for FRAC Bourgogne fra 2003 til 2011. Eeg-Tverbakk var på sin side kurator for LIAF i 1999 og Momentum i 2004. Han var også en av grunnleggerne av bergensgalleriet Otto Plonk.

Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Foto: Kulturetaten.

I alt var det 41 søkere til kuratorstillingene, hvorav 8 ble innkalt til intervju.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk forteller til Kunstkritikk at han og González-Sancho er i gang med arbeidet til den første utgaven av den nye biennalen, men at det er for tidlig å kommentere konsept og form.

Til forskjell fra vanlig praksis i biennalesammenheng er kuratorstillingene faste ansettelser i Kulturetaten Oslo kommune.

– Den faste ansettelsen er noe som vi [Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eva González-Sancho] i dag ikke vier oppmerksomhet. For oss er det gjennomføringen av første utgave av biennalen som nå står på tapetet. Oslo kommune har store ambisjoner på kunstfronten og vil ha behov for kuratorisk kompetanse også etter at den første utgaven av biennalen er unnagjort, sier Eeg-Tverbakk.

Kjersti Tubaas. Foto: Håvard Madsbakken.

Kulturetatens kommunikasjonssjef Kjersti Tubaas er ordknapp om hvorfor Kulturetaten har valgt fast ansettelse, men sier til Kunstkritikk at de har behov for kuratorkompetanse, ettersom de ønsker å løfte ambisjonene sine på det visuelle kunstfeltet. Årsakene til dette behovet vil ifølge Tubaas bli tydeligere når den nye biennalen er lansert.

Evalueringen av forprosjektet er unntatt offentligheten. Når kan vi forvente å vite mer om erfaringene fra piloten?

– Det vil komme en større publikasjon som diskuterer og presenterer forprosjektet i løpet av vinteren, sier Tubaas.

Hvilke erfaringer fra pilotprosjektet gjorde at valget falt på å videreføre med den samme kuratorduoen i ledelsen?

– Prosjektene som er gjennomført som en del av Oslo Pilot fikk stor oppmerksomhet både fra publikum, i pressen og i fagmiljøet, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra de ulike samarbeidspartnerne våre. Kulturetaten har allerede inngått intensjonsavtaler med mange av disse om den første utgaven av biennalen.

Oslos nye biennale for offentlig kunst skal etter planen åpne i mai 2019.

The Word’s Head var en samling poetiske tekster i offentlig rom, og Oslo Pilots første publikasjon, lansert i desember 2015. Foto: Kulturetaten

Læserindlæg