Nye profiler på Det Fynske Kunstakademi

Billedkunstnerne Sofie Thorsen og Mikkel Carl tiltræder som  nye lektorer på Det Fynske Kunstakademi. Samtidig opruster akademiet undervisningen i udstillingspraksis.

Det Fynske Kunstakademi flyttede før sommeren ind i det tidligere Fyns Kunstmuseum

Det Fynske Kunstakademi ansætter billedkunstnerne Sofie Thorsen og Mikkel Carl i to nye lektorstillinger per 1. oktober i år. Samtidig styrker akademiet undervisningen i udstillingspraksis – både i kraft af et fagligt fokus og de nye lokaler i den tidligere museumsbygning, som skal danne ramme om udstillinger med internationalt format.

«Vi har lagt vægt på, at dem, vi rekrutterer, repræsenterer forskellige erfaringer, kompetencer og vidensfelter, der komplimenterer hinanden og dermed forhåbentligt kommer til at udgøre det stærkest mulige faglige team,» udtaler rektor Lars Bent Petersen til Kunstkritikk.

Sofie Thorsen (f. 1971), som ansættes i et lektorat i billedkunst, er uddannet fra fra kunstakademierne i København, Budapest og Wien. Hun har en markant international kunstnerisk karriere med en lang række udstillinger i bl.a. New York, Wien, Graz, Zürich og Düsseldorf. Derudover har hun en solid undervisningserfaring som lektor gennem en årrække på afdelingen for performativ skulptur på Akademie der bildenden Künste i Wien, hvor hun også er bosat. Sofie Thorsen har desuden haft en række tillidsposter, primært i den østrigske kunstverden. 

Mikkel Carl (f. 1976) ansættes i et lektorat, som ud over billedkunst også har fokus på udstillingspraksis. Carl er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og har desuden en bachelorgrad i Idéhistorie fra Århus Universitet. Carl har en omfattede udstillingspraksis og er foruden billedkunstner også kurator med flere danske og internationale udstillinger bag sig. Carl arbejder bredt skulpturelt og installatorisk, ofte med kritiske og humoristiske reaktualiseringer af de historiske avantgarder. Derudover har han en række tillidsposter og hverv i den danske kunstverden blandt andet som medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Sofie Thorsen. Foto: Manfred Seidl.

Det Fynske Kunstakademi har modtaget lidt over 50 ansøgninger til de to stillinger, som er deltidsstillinger med en tidsbegrænsning på fire år. En tredjedel var kvindelige ansøgere, hvilket, ifølge Lars Bent Petersens erfaringer, er konsistent med det billedkunstfaglige undervisningsområde herhjemme. Om ansættelserne udtaler rektoren:

«Med ansættelserne af Sofie Thorsen og Mikkel Carl forsætter vi det positive arbejde med udviklingen af en tidsvarende billedkunstuddannelse. Oprettelsen af et lektorat i billedkunst og udstillingspraksis, det første i Norden, sætter fokus på udstillingen, der i forvejen spiller en væsentlig rolle i Akademiets undervisningsprogram. Carls omfattende viden og erfaring fra området er afgørende for videreudviklingen af dette arbejde. At kunne lave en udstilling er en væsentlig del af dét at etablere en bæredygtig billedkunstnerisk karriere og for måden hvorpå publikum og omverdenen møder kunsten.

Med ansættelsen af Sofie Thorsen har vi ansat en profileret kunstner med en markant international kunstnerisk karriere og undervisningserfaring fra et af de mest velrenommerede kunstakademier i Europa, Akademie der bildenden Künste i Wien. Thorsens omfattende praksis og undervisningserfaring kommer til at spille en væsentlig rolle for Akademiets kunstfaglige og pædagogiske udvikling. Hendes brede kunstneriske netværk styrker ligeledes Akademiets internationale profil og samarbejder.» 

Ved at gøre udstillingspraksis til en integreret del af uddannelsens curriculum fremover slår Det Fynske Kunstakademi samtidig rødder i den gamle museumsbygning, det tidligere Fyns Kunstmuseum, som skolen overtog kort før sommeren. Formentlig skal dette også ses som en måde at imødekomme noget af den kritik af skolens manglende synlighed, som lokalpolitikere i Odense Kommune har rettet mod akademiet.

«Når vi nu er endt i denne fantastiske bygning, der rummer et udstillingsrum af international standard, giver det god mening at fokusere påudstillingensom videns- og fagfelt. Vi vil kunne lave udstillinger med både lokale og internationale kunstnere, hvilket kun vil styrke vores studerende i den virkelighed, vi uddanner dem til. Samtidigt kan vi dele vores og de studerendes arbejde, viden og resultater med den omverden og det samfund, vi er en del af,» udtaler Petersen til Kunstkritikk.

Mikkel Carl. Foto: Statens Kunstfond.

Om sin nye opgave med at skulle undervise i udstillingspraksis udtaler Mikkel Carl til Kunstkritikk: «Jeg hæfter mig især ved, at ‘lektor i billedkunst og udstillingspraksis’ er den første stilling af sin slags herhjemme – og at Det Fynske Kunstakademi i jobopslaget tillod sig at nævne ordet ’karriere’. Kunstnerrollen er ikke, hvad den var engang, og gudsketakoglov for det. Kunst er kontekst, så er det sagt. Og det, jeg mere end noget andet ønsker at bidrage til er, at det bliver de bedste kunstnere, der klarer sig – frem for dem, der umiddelbart er bedst til at klare sig som kunstnere.»

Sofie Thorsen og Mikkel Carl tilslutter sig fakultetet på Det Fynske Kunstakademi, som foruden rektor, Lars Bent Petersen, består af professor og billedkunstner Kristine Kemp.

Læserindlæg