Også et nationalt anliggende

– Der er plads til tre akademier i Danmark og de bør alle være statsopgaver, udtaler Akademiraadet efter at kommunalt spareforslag truer med at lukke Det Fynske Kunstakademi.

3. års-studerende Kate Sterchi i færd med at installere sit værk til Rundgang 2016 på Det Fynske Kunstakademi, som åbner idag. Foto: Dyveke Bredsdorff.
3. års-studerende Kate Sterchi i færd med at installere sit værk til Rundgang 2016 på Det Fynske Kunstakademi. Foto: Dyveke Bredsdorff.

Da tidligere rektor på Det Fynske Kunstakademi, Stine Hebert, i et interview til Kunstkritikk i januar måned forklarede, hvorfor hun havde følt sig nødsaget til at fratræde før tid, gjorde hun det samtidig klart, at akademiets fremtid var afhængig af, at man fik en mere landsdækkende debat om uddannelsen af kunstnere i Danmark – især omkring de kommunalt drevne kunstakademier, hvoraf der er to: Det Fynske Kunstakademi i Odense og Det Jyske Kunstakademi i Aarhus. Det tredje er Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, som er statsfinansieret.

Den overordnede debat udeblev og nu står den årlige driftsstøtte til Det Fynske Kunstakademi til at skulle udfases over de næste to år som led i Odense kommunes spareplaner, sådan som det fremlægges i dag, tirsdag d. 7. juni, for By- og Kulturudvalget på Odense Rådhus. Bliver forslaget vedtaget, betyder det med stor sandsynlighed, at Det Fynske Kunstakademi lukker med relativt kort varsel.

Rygterne om, at situationen er spidset til for Det Fynske Kunstakademi, har svirret siden Stine Hebert under henvisning til «manglende klarhed omkring de politiske ambitioner for akademiets fremtid» fratrådte sin stilling med virkning fra årsskiftet. Rektorstillingen er fortsat ikke blevet slået op på ny og har givet næring til gisninger om det værst tænkelige, at fremtiden for det lille akademi med omkring 60 studerende ser kritisk ud.

At Heberts fratrædelse havde at gøre med kommunens planer om at indlejre akademiet i Syddansk Universitet – vel at mærke uden at involvere akademiet i processen – som led i en økonomisk redningsplan blev offentlig kendt i januar, da hun udtalte sig om sagen. Siden da er denne plan dog taget af bordet. I et brev fra maj i år, som Kunstkritikk har fået indsigt i, sendt fra rektor ved Syddansk Universitet, Henrik Dam, til Odense Kommune, fremgår det, at Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningministeriet ikke har imødekommet forslaget om en såkaldt overdragelse af Det Fynske Kunstakademi – blandt andet fordi uddannelsen på kunstakademiet ikke er forskningsbaseret i klassisk akademisk forstand.

Læserindlæg