Rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi stopper

Efter busteaktion og mistillidserklæring fra professorerne stopper Kirsten Langkilde som rektor for Kunstakademiet i København.

Kirsten Langkild fratræde som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi. Foto: Jan Søndergaard.

«Kulturministeriet og rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kirsten Langkilde, er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling», lyder det i en pressemeddelelse netop udsendt fra ministeriet.

Det er kun få måneder siden, at hovedparten af skolens professorer erklærede deres mistillid til rektor. «Autoritær og uklar», lød det blandt andet om Kirsten Langkildes ledelsesstil.

I en orienteringsskrivelse til resten af fakultetet forklarede professorerne, hvorfor de havde indgivet en mistillidserklæring til ministeriet. De var ikke kun «frustrerede over, hvordan beslutninger træffes, over den manglende gennemsigtighed og hensynet til demokratiske processer – vi er i stigende grad bekymrede over selve retningen, som akademiet ledes efter. Vi ser hverken bevægelsen i samtidskunsten eller de studerendes behov afspejlet i Kirsten Langkildes uklare strategi for akademiet.»

Professorerne påpegede desuden rektors manglende respekt for de ansattes fagligheder, et dårligt arbejdsmiljø og en ledelsesstil, der både er chikanerende og årsag til stress. En arbejdspladsvurdering af Kunstakademiet, som Politiken fik indsigt i, viste, at 40 procent af medarbejderne på akademiet oplevede problemer med samarbejdet med rektor. «Problemer med samarbejde med nærmeste ledelse ved fakultetet relaterer sig udelukkende til samarbejdet med skolens øverste ledelse. Der er stort behov for at forbedre dette forhold», stod der i rapporten, ifølge Politiken.

Omtrent samtidig med at mistillidserklæringen kom i mediernes søgelys, kom den såkaldte ‘busteaktion’ frem i offentligheden. Anonyme Billedkunstnere havde, sammen med institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld, taget en buste af Kong Frederik V fra akademiets festsal og kastet den i havnen som led i en antiracistisk aktion.

Medieopmærksomheden, der fulgte, har været enorm. Samtidig har responsen fra rektor været bemærkelsesværdig sparsom. Mærkbar, fordi det for store dele af kulturlivet var tydeligt, at institutionen var i knæ.

Det er angiveligt disse to begivenheder, der nu fører til, at Langkilde stopper som rektor efter mindre end to år på posten. Ministeriet har ikke længere tillid til, at hun er den rette person på posten. Det fremgår af udtalelsen fra kulturminister Joy Mogensen:

«Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er ikke nået til enighed om, hvad der skal til for at løse udfordringerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der er derfor behov for nye kræfter. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling. Nu giver vi billedkunstskolerne en ny start med en ny rektor.»

Kirsten Langkilde forlader stillingen med udgangen af december. Allerede nu igangsætter Kulturministeriet en rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Comments (2)