Alle artikler af Anthea Buys

En øvelse i ornamentering

I Andrea Büttners utstilling Shepherds and Kings på Bergen Kunsthall blir kunstverdenens paradoksale blanding av velstand og kritikk videreført heller enn problematisert.

Professor i begjær

Dersom du er av kjøtt og blod, vil du uunngåelig fantasere om å bite og suge på objektene i bildene til Torbjørn Rødland.

Tilføjet fornylig