Alle artikler af Dag Solhjell

Sannhetens øyeblikk for Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets styre bør vedta en ny utlysing av stillingen som direktør for avdelingen for samtidskunst, rettet mot det norske kunstmiljøet, med ekstern hjelp til å finne kandidater. Det er åpenbart ingen som søker på eget initiativ.

En kunst til besvær

På Galleri November handler det hverken om utviding av kunstbegrepet, endring av kunstnerrollen eller oppløsning av kunstverket. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk og tar ansvar for dem. Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst.

Nye grep i Nasjonalgalleriet

Den nye basisutstillingen i Nasjonalgalleriet har to bærende regigrep: nedtoningen av kunsthistoriske sammenhenger til fordel for innholdsfortolkede temaer, samt en likebehandling av de utstilte verkene slik at ingen fremstår som mer vesentlige enn andre. Dialogen mellom kunstverkene uteblir i stor grad.

Sterkere styring over kunstlivet

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Den nye kulturmeldingen setter for første gang på lenge kunstens egenverdi framfor dens politiske nytte. Samtidig tar staten sterkere styring over norsk kunstliv enn noen gang siden 1814.

Tilføjet fornylig

Rop och svar

En trasig och omkullkastad skolmiljö blir i Kemang Wa Lehuleres utställning på Göteborgs Konsthall platsen för en uppgörelse med Sydafrikas våldsamma historia.

Afsted!

Statens Museum for Kunst sætter sejl i dekolonialiseringens navn med en udstilling om Emil Nolde og Ernst Ludwig Kirchner, der er lige så nænsom og kritisk, som kataloget er problematisk.

Jordbunden

I Lytle Shaws New Grounds for Dutch Landscape förvandlas den materialistiska vändningen till en uppslagsrik berättelse om vardagens pågåendehet och själva marken under våra fötter.