Alle artikler af Jens Tang Kristensen

Genanvendelig brugskunst

Den Fries udstilling med Gunnar Aagaard Andersen forsøger at vise at den konkrete kunst ikke var en rigid kunstretning, der udelukkede de eksperimentelle sider ved kunstudfoldelsen.

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.