Alle artikler af Johannes Björk

Bleka lågor

Grupputställningen Ingen rök utan eld. Shout Fire! på Röda Sten i Göteborg fungerar bäst när verken inrättar ett visst avstånd till curatorns aktivistiska ambitioner.

Bortom skulden

Offer och martyrer på Göteborgs konsthall försöker blottlägga det samtida skuldkomplexets villkor. Den lyckas bäst när den bibehåller en tystnad inför det kritiska projektet.

Reaktiv kreativitet

Den kreativa febern på Göteborgsbiennalen visar sig vara en kritisk reaktion som förblir beroende av det system den vill göra motstånd mot.

Utgrävningar av det sociala

Performative City Excavations, arrangerat som en upptakt till höstens Göteborgsbiennal, lyckas bara i viss mån skapa en kritisk relation till stadens sociala historia och samtid.

Tilføjet fornylig

Nordic News Weekly – May 24th

The first edition of the Oslobiennalen opens, Ai Weiwei sues Danish car company, Saskia Neuman becomes director of Market Art Fair, and other news from the Nordic art field.

En samling av vänner

Migration på Tensta Konsthall upprättar en gemenskap mellan landsflyktens olika erfarenheter, från krigets och motståndets exil till upplösning i en kosmopolitisk virvel av ljus.