Alle artikler af Kåre Bulie

Hus med og uten kunst

Hva slags hus ble skapt for kunstnere og samlere under modernismen? Kunst og Kulturs seneste temanummer kaster lys over alt fra Ekelys nøkterne kunstnerboliger til praktvillaen Le Corbusier tegnet for bankieren Raoul La Roche.

Det ensomme treet

Svermingen rundt outsiderkunsten i Venezia i fjor og på New Yorks kunstmesser i vår, står i kontrast til den stille opplevelsen av Carl Fredrik Hills uutgrunnelige verden på Stenersenmuseet.

Globale tilstander

Boken The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds er et storslått forsøk på å oppsummere vesentlige endringer i kunstlivet siden Berlinmurens fall.

Billedtekster

Marit Paasches forsøk på å belyse forholdet mellom film og kunst er velkomment. Men tekstene ville hatt godt av større språklig klargjøring og spissing av tankeinnholdet.

Tilføjet fornylig

Institusjonalisering nedenfra

– Synergieffektene man forsøker å oppnå ved konsolideringen av Nasjonalmuseet har alltid vært operative i Guttormsgaard arkiv, sier Ellef Prestsæter, styreleder i stiftelsen som arbeider for å institusjonalisere samlingen.

Nordic News Weekly – June 14th

Gitte Ørskou becomes the director of Moderna Museet, Danish Social Democrats issue a new cultural policy, and the gallery Signal in Malmö shares art prize with other cultural initiatives.

Beskidt data

– Kunstnere tager pulsen på deres samtid bare ved at gøre det, de gør, siger Julia Scher, som har lavet kunst om overvågning før internettet, som vi kender det, overhovedet eksisterede.