Alle artikler af Knut Åsdam

Aggressive strategier

Aggressiviteten i Jannicke Låkers arbeider er ikke rettet mot betrakteren, men snarere mot verket selv og dets aktører, innbefattet kunstneren selv.

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.