Alle artikler af Line Ulekleiv

Hviskeleken

Tegnetriennalens feiring av tegning som eget medium er opplagt anakronistisk. Da hadde det hjulpet å spisse blyantene.

Umettelige oss

Bildet er ikke unntatt utbyttingen av planetens ressurser i den gjennomtenkte fototriennalen på Henie Onstad Kunstsenter.

Lysinformasjon

Eline Mugaas’ nye arbeider fremstår som uprogrammatisk trygge på seg selv, både i sin komposisjon og i en fortellerevne bygget på minimale gester.

Plutselig utslett

Geriljavirksomhet mot sansene er strategien i Ivan Galuzins nye utstilling på UKS. Er det er vårt søvngjengeraktige konsum av kunsten Galuzin vil til livs?

Dempet barbari

Med tema «det offentlige rom» skulle man tro at Istanbul-biennalen ville ta i bruk byen som visningsrom. I stedet er kunsten plassert på trygg avstand fra gatene der demonstrasjonene mot raseringen av Gezi-parken og Erdogans regjering fant sted.

Fremmedgjort i Lofoten

LIAF anno 2013 er full av arbeider som hinter til sivilisatoriske og personlige fiaskoer. De fungerer definitivt best når kunstneren ikke taler på vegne av kloden som sådan.

Tilføjet fornylig