Alle artikler af Rebecka Katz Thor

Den politiske Sontag

Moderna Museets symposium Om fotografi: Arvet efter Susan Sontag tog i högre grad fasta på den amerikanska författarens tankar om politik, än hennes idéer om fotografi.

Tilføjet fornylig

Nordic News Weekly – June 21st

The National Museum collaborates with the daughters of Norway’s wealthiest man, the Munch Museum collaborates with the regime in Saudi Arabia, and other hot topics from the Nordic art world.