Alle artikler af Truls Ramberg

Sexy Standard

Sammenlignet med feminismens og homokunstens nylesninger av modernismen på sytti- og åttitallet, framstår Enghs kritikk som småborgerlige ubetydelig- heter. Hvor betydningsfull er egentlig overskridelsen av samfunnets normer, når den dypest sett viderefører dens grunnleggende trekk?

Kunst som gave

Marianne Heier bruker sin kunstneriske virksomhet til å gi bort gaver. Men gavene blir ikke udelt positivt mottatt. Hennes siste gave er et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet.

Et malerisk halmstrå

Det er vanskelig å beskrive Gerd Tinglums bilder uten samtidig å bli tatt til inntekt for klisjémessige, forslitte forestillinger knyttet til det modernistiske maleriet.

Opptur på avgangsutstillingene

Etter den siste tidens debatter om tilstanden på de norske kunstakademiene, kan det være på tide å se hva studentene produserer kunstnerisk sett. Vår anmelder har sett alle tre avgangsutstillingene, og mener Oslo-utstillingen virker som den mest vitale.

Resignert samtidsfotografi

Utstillingen – som hovedsaklig rommer tradisjonelle fotografiske uttrykk i serier – er basert på en utilfredsstillende tese om at skillet mellom modernistisk fotografi og de senere årenes postmoderne iscenesettelseskunst ikke lenger lar seg opprettholde.

Storm i et vannglass

På tross av en interessant tematikk og flere gode arbeider, stiller Momentums konsekvente fokus på nordisk kunst og på nordiske problemstillinger den i fare for å opprettholde illusjonen om et «Norden» som eksisterer uavhengig av resten av verden.

Tilføjet fornylig

Nordic News Weekly – June 14th

Gitte Ørskou becomes the director of Moderna Museet, Danish Social Democrats issue a new cultural policy, and the gallery Signal in Malmö shares art prize with other cultural initiatives.

Beskidt data

– Kunstnere tager pulsen på deres samtid bare ved at gøre det, de gør, siger Julia Scher, som har lavet kunst om overvågning før internettet, som vi kender det, overhovedet eksisterede.

Det hjemsøkte rommet

Pedro Gómez-Egañas installasjon i Operaen fortryller og gjør samtidig oppmerksom på bedraget. Om bare informasjonsalderens manipulasjoner var like enkle å synliggjøre.