Spesialinvitasjon ga seier

Den eneste kunstneren som ble spesielt invitert til konkurransen om Christian Frederik-monument ble i går annonsert som vinner. Oppdraget hadde 37 ordinære søkere.

Kristian Blystad,  Christian Frederik monument. Foto: KORO.
Kristian Blystad, Christian Frederik monument. Foto: KORO.

Etter en urolig prosess er det kåret en vinner av konkurransen om monumentet over Christian Frederik utenfor Stortinget i Oslo. En samstemt jury presenterte i går den anerkjente billedhuggeren Kristian Blystad (f. 1946) som vinner av den lukkede konkurransen om oppføring av et monument på Eidsvoll plass.

Etter en åpen prekvalifisering med frist i april, der 37 kunstnere innen det figurative billedhuggerfeltet søkte, ble sju valgt til å bli med videre til den lukkede delen av konkurransen. På direkte invitasjon kom også Kristian Blystad, som den eneste, med i konkurransen.

– Men han ble ikke invitert med for å vinne. Vi har vurdert hvert enkelt av de åtte forslagene anonymt, og var alle sammen enig i at Kristian Blystads utkast var det beste, sier juryleder Svein Olav Hoff, kunsthistoriker og direktør ved Lillehammer Kunstmuseum, til Kunstkritikk.

De syv som gikk videre fra prekvalifiseringen var Merete Sejersted Bødtker, Håkon Anton Fagerås, Kjersti Wezelsen Goksøyr, Kirsten Lokkøyr, Gunnar Torvund og Per Ung.

Urolig prosess

Hoff begynte gårsdagens pressekonferanse med å si at det har vært en tidvis urolig prosess som har ført frem til kåringen av en vinner.

– Men dette kommer jeg ikke til å forholde meg til i dag. Jeg ble oppnevnt til juryen av Billedhoggerforeningen, og prosessen som fulgte har jeg som kunsthistoriker opplevd som konstruktiv og spennende.

Uroen Hoff refererer til, er striden som i vinter oppsto mellom de tre KORO-oppnevnte kunstkonsulentene på den ene siden og de to øvrige utvalgsmedlemmene, Lars Roar Langslet og Per-Kristian Foss, på den andre. Uenigheten gjaldt både hvorvidt det ferdige monumentet skulle være av figurativ karakter eller ikke, og hvem som skulle ha retten til å utforme disse kriteriene. Til slutt gikk Kulturdepartementet ut med en presisering av at monumentet skulle ha form av «en figurativ statue i tradisjonell forstand». Dette så kunstkonsulentene Kari J. Brandtzæg, Per Hess og Olga Schmedling som en alvorlig innskrenking av sitt kunstfaglige handlingsrom, og 20. februar trakk de seg fra prosjektet i protest.

Fra utstillingen av konkurranseutkastene. I forgrunnen Kirsten Kokkins forslag Kongstanken og Ord, bakerst Blystads vinnerutkast Den unge kongen. Foto: Maria Horvei.
Fra utstillingen av konkurranseutkastene. I forgrunnen Kirsten Kokkins forslag Kongstanken og Ord, bakerst Blystads vinnerutkast Den unge kongen. Foto: Maria Horvei.

– Det har snublet på veien. Det er opplagt at KORO fikk et for uklart mandat i utgangspunktet, sier juryens sekretær og intendant for Norsk Billedhoggerforening Arve Bringaker.

Etter innstilling fra Billedhoggerforeningen ble det i april utnevnt tre nye kunstkonsulenter. I tillegg til Svein Olav Hoff gikk kunstnerne Petter Hepsø og Marit Wiklund inn i juryen, sammen med Per-Kristian Foss og Lars Roar Langslet.

– Må ligne på kongen

Etter at fristen for å melde sin interesse for å delta i prekvalifiseringen gikk ut i vår, uttalte jurymedlem Per-Kristian Foss at vinnerutkastet skulle være en statue som «ligner på kongen», og verket skal stå på plassen i nærheten av de to statuene av tidligere stortingspresidenter.

Det ene av disse arbeidene  – en statue til høyre for hovedinngangen av tidligere stortingspresident Wilhelm F. K. Christie – er utført av nettopp Kristian Blystad og ble oppført i anledningen Grunnlovens 175-årsjubileum i 1989. I likhet med denne skal Blystads Christian Frederik utføres i granitt, forteller kunstneren til Kunstkritikk.  

Juryformann Svein Olav Hoff og juryens sekretær Arve Bringaker. Foto: Maria Horvei.
Juryformann Svein Olav Hoff og juryens sekretær Arve Bringaker. Foto: Maria Horvei.

Blir det en sammenheng mellom disse to monumentene?

– Vel, det blir ikke så veldig forskjellige uttrykk når man hugger i granitt, for å si det slik.

Kristian Blystads statue skal etter planen avdukes i sammenheng med Grunnlovsjubileet 17. mai neste år. At det bare går ett år fra prekvalifisering til ferdig verk regnes som svært kort tid for et offentlig kunstprosjekt – ikke minst ett med størrelsesorden på hele fem millioner kroner, som er budsjettet for Christian Frederik-monumentet.

Juryleder Hoff viser til kunstnerens forsikringer om at tidsplanen vil bli holdt, men sier samtidig at viss forsinkelse er å foretrekke fremfor et forhastet verk.

– Det skal gå. Vi får bare håpe vi ikke får en alt for hard vinter, sier Kristian Blystad.

Som billedhugger har Blystad arbeidet med et bredt uttrykksregister. Han forteller at han har forsøkt å få frem kongens humane og kulturelle innstilling i sitt utkast.

Kristian Blystads vinnerutkast Den unge kongen. Foto: Maria Horvei.
Kristian Blystads vinnerutkast Den unge kongen. Foto: Maria Horvei.

 – Vanskene med å modellere noen i stiv akt, er at det kan bli for stramt. Jeg har villet få frem en letthet.

Når det gjelder diskusjonen om monumentets figurative karakter, sier Blystad:

– En oppdragsgiver må få lov til å be om det de vil. Mitt mål er å lage en så god figur som jeg kan, uten at det i det ligger noe motsetningsforhold mellom det figurative og det abstrakte.

Under mottoet «Den unge kongen» har Blystad utformet en «rank og elegant», men også nyansert utgave av Norges konge anno 1814, mener Svein Olav Hoff.

Læserindlæg