TAFKAG legger ned

TAFKAG (The Artspace Formerly Known As Galuzin) legger nå ned virksomheten i Youngsgate i Oslo og forflytter visningsrommet til Finnskogen.

TAFKAG (The Artspace Formerly Known As Galuzin) legger nå ned virksomheten i Youngsgate i Oslo og forflytter visningsrommet til Finnskogen.

Siden våren 2006 har TAFKAG vært ett av Oslos mest energiske og profilerte visningssteder for ung og sosialt engasjert kunst. Grunnleggerne Ivan Galuzin og Kristian Skylstad har gjennom en rekke utstillinger, happenings og sosiale events i bakgårdslokalene i Oslo sentrum vært noen av de ledende aktørene på den “nye kunstscenen”, og fått mye oppmerksomhet for sine ofte uortodokse kuratorgrep.

Ifølge en pressemelding fra Ivan Galuzin skal det i tiden framover opprettes et nytt visningssted på Finnskogen med navnet The Brown Cube.

Comments (4)