Til forsvar for velferdsstatens kulturpolitikk

I dag virker det nesten konservativt å ta velferdsstatens kulturpolitikk i forsvar. Men det er nettopp det vi må gjøre, og en av skansene som må forsvares er Norsk kulturråd.

Shwan Dler Qaradaki, To My Childern, 2015. Stillbilde.
Shwan Dler Qaradaki, To My Children, 2015. Stillbilde.

Den første dagen av Norsk kulturråds årskonferanse 2015 skulle handle om to ting: kulturens egenverdi og veivalg i kulturpolitikken. I tillegg mottok billedkunstneren Shwan Dler Qaradaki en nyopprettet pris som årets nykommer i norsk kulturliv, en viktig markering av et tydelig og interessant kunstnerskap.

Norsk kulturråd fyller 50 år i 2015, og jubileumsdagen i Harstad åpnet med kulturminister Thorild Widvey. Talen inneholdt knapt en eneste ny tanke om norsk kulturpolitikk, bortsett fra nyheten om en nordisk kulturmønstring i London i 2017 og et vagt løfte om å satse på en ny biennale på Svalbard.

Det siste viser hvor inkonsekvent kulturministeren er, kanskje også hvor inkonsekvent kulturpolitikken alltid har vært. Det som virker som en prinsippfast avgjørelse den ene dagen – at biennaler og festivaler skal omhendetas av Norsk kulturråd og ikke av Stortinget – kan motsies den neste dagen ved at kulturministeren selv går inn for å opprette et nytt slikt arrangement.

Kontrasten til konferansens første hovedtaler var stor: Egyptiske Basma El Husseiny er veltalende, befinner seg i den arabiske verdens kulturpolitiske frontlinje og hadde et sterkt og krystallklart budskap: Kunst og kultur gjør en vesentlig forskjell i nødstedte samfunn. Paneldebatten med tittelen «Det usynlige og unyttige – verdifullt?» viste hvor vag og kjedelig norsk kulturdebatt kan virke i forhold. Men sannheten er jo at de samme verdiene som gjør kultur til en frigjørende kraft i en flyktningleir i Libanon også må hegnes om i Norge.

Kulturrådets årskonferanse 2015. Foto: Kunstkritikk.
Kulturrådets årskonferanse 2015. Foto: Kunstkritikk.

Håpet for dagens andre sesjon var at noen skulle klare å formulere en visjon for velferdsstatens kulturpolitikk. Det som har skjedd de siste årene er jo at høyresiden i norsk politikk gradvis har overtatt hegemoniet i kulturpolitikken, på samme måte som de gjorde det i utdanningspolitikken for 10-15 år siden. Argumentene om frihet, maktspredning og markedsløsninger innebærer en gradvis desavuering av velferdsstatens kulturpolitikk. Opposisjonens politikere motsier Minerva og Widvey gang på gang, men det er nettopp bare motsigelser de har å komme med. Noen selvstendige, nye, visjonære tanker for velferdsstatens kulturpolitikk har ikke blitt formulert de siste årene. Det kjennes som om det trengs: hvis ikke vil den politiske og økonomiske tyngdekraften føre til at det som til nå har vært kulturpolitiske skremmeskudd til syvende og sist blir harde realiteter.

Panelet som var invitert til å diskutere disse viktige spørsmålene under overskrifen «Verdivalg i kulturpolitikken» kom dessverre ikke til denne essensielle diskusjonen. Kulturminister Thorild Widvey likevel var klar da hun slo fast det som har blitt den Høyre-ledede regjeringens politiske kompromisslinje: Norge skal opprettholde et sterkt statlig engasjement i kulturlivet, men eventuell fremtidig vekst må komme fra private finansieringskilder.

Den som tydeligst tok til motmæle var Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet som slo fast at statlige midler var helt nødvendige for å utløse private midler. Bård Vegard Solhjell fra Sosialistisk Venstreparti ba om en mer nyansert holdning til private midler: «Ikke et vondt ord om Christian Ringnes [initiativtakeren til Ekeberg Skulpturpark, red.anm.], men de pengene han deler ut er i hvertfall ikke frie», sa Solhjell. Dette var kanskje relevante motargumenter, men det var fortsatt ikke noe som lignet en visjon for velferdsstatens kulturpolitikk.

Hvor skal vi da hente en visjon som er egnet til å videreutvikle norsk kulturliv i årene som kommer? Svaret er kanskje nærmere enn man tror på denne jubileumskonferansen. Kanskje er svaret rett og slett at det er Norsk kulturråd som er den visjonære tanken politikerne leter etter.

Det er selvfølgelig en veldig institusjonstro holdning, og den fører med seg en hel rekke nye problemstillinger knyttet til makt og forvaltning. Det er ikke gitt at kulturrådet alltid vil fungere like godt som det gjør i dag. Men som tanke og idé er et selvstendig og faglig kulturråd en fantastisk gestaltning av velferdsstaten. Det er her det store slaget om fremtidens kulturpolitikk vil stå i årene som kommer.

Derfor har jeg følgende oppfordring til kulturminister Thorild Widvey: Ikke opprett en ny biennale for samtidskunst på Svalbard, men gi Norsk kulturråd fem millioner kroner til en satsning på større billedkunstmønstringer. Send deretter inn en søknad som alle andre, og vent på rådets faglige behandling. Den vil kanskje konkludere med at Lofoten Internasjonale Kunstfestival, Momemtum – Nordisk biennale for samtidskunst eller Bergen Assembly skal få lov til å utvikle seg videre før vi får ytterligere en biennale inn på budsjettene.

Comments (4)