Det folk vil ha

«Jo dårligere verkene forekommer publikum, og jo mere “det mumles i krokene” over forfallet på dagens kunstscene, desto bedre blir utstillingen.»

«Jo dårligere verkene forekommer publikum, og jo mere “det mumles i krokene” over forfallet på dagens kunstscene, desto bedre blir utstillingen.»

I en kronikk i Bergens Tidende på lørdag beskriver Wencke Quale årets Vestlandsutstilling som en usedvanlig vellykket utstilling. Spillet med publikums forventninger og normer gir den i følge Quale «et umiskjennelig avantgardistisk preg – uten at dette går på bekostning av utstillingens tradisjonelle status som provinsscene.»

Det folk vil ha, Wencke Quale, Bergens Tidende, 10 mai, 2008

Comments