Paula Crabtree ny rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen

Paula Crabtree er valgt som ny rektor av studenter og ansatte ved Kunsthøgskolen i Bergen for perioden 2010-2015. Ny prorektor er Johan Sandborg.

Paula Crabtree er valgt som ny rektor av studenter og ansatte ved Kunsthøgskolen i Bergen for perioden 2010-2015. Ny prorektor er Johan Sandborg.

– Jeg ser fram til å kunne være med og utvikle kunsthøgskolen sammen med studenter og stab de neste fem årene, sier Paula Crabtree, som er utdannet billedkunstner og antropolog, og som i dag arbeider som dekan ved Avd. kunstakademiet, i en pressemelding fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Stillingen som rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen er ledig fra 1. august 2010 når nåværende rektor, Nina Malterud, går av. Malterud har hatt vervet i to perioder (åtte år). KHiBs neste rektorat skal sitte i en periode på fem år og kan eventuelt velges på nytt for en periode på fire år.

Paula Crabtree

– Kunsthøgskolen trenger et rektorat som er sterkt, åpent og engasjert og som lytter til hele organisasjonen og kan videreføre den gode utviklingen som kunsthøgskolen er inne i, på felt som kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid, studiekvalitet, internasjonalt samarbeid og samfunnsrollen. Mens forrige rektorperiode var preget av institusjonsbygging, bør neste dreie seg om konsolidering og videreutvikling av det beste i det eksisterende. For å få til dette er det viktig å lytte til meningene til studentene og de ansatte. Det er de som er kunsthøgskolen, og nettopp derfor er de de beste til å komme med innspel og til å gi perspektiv, sier Paula Crabtree.

Johan Sandborg, førsteamanuensis ved Avd. for spesialisert kunst, er valgt til ny prorektor. Også dette vervet er ledig fra og med 1. august 2010. Det er Per Aarvik, høgskolelektor ved Avd. for design, som har vært prorektor de siste åtte årene i samme periode som Nina Malterud.

– Paula Crabtree og Johan Sandborg er to høyt kvalifiserte fagpersoner som har stor tillit blant velgerne. Dette lover godt for kunsthøgskolens fremtid, uttaler styreleder og nåværende rektor Nina Malterud, i følge pressemeldingen fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Comments