Kunstnerkollektiv kuraterer Momentum

Oslobaserte Tenthaus vil jobbe tett med lokalsamfunnet i Moss frem mot neste års biennale.

Åtte av medlemmene i Tenthaus. Fra venstre: Nikhil Vettukatil, Mechu Rapela, Matilde Balatti, Helen Eriksen, Valentina Martinez, Joanna Chia-yu Lin, Shahrzad Malekian og Stefan Schröder. Foto: Andreas Breivik.

– Vi er 15 stykker i kuratorgruppen og vi har sagt til Momentum at de må tenke på oss og arbeidsprosessen vår som et tog, du kan gå på eller av, men toget fortsetter. Slik beskriver Tenthaus-kollektivet seg når Kunstkritikk møter dem i  kjellerlokalene deres i Maridalsveien i Oslo, for å intervjue dem om oppdraget de nylig har fått som kuratorer for neste års Momentum-biennale ved Galleri F15 på Jeløy i Moss. (Presisjon: De snakker altså ikke i kor, men har bedt om å siteres som kollektiv.) Tenthaus utdyper:

– Vi jobber i konstellasjoner og former nye grupper og plattformer, alltid i bevegelse. Det er på de ukentlige mandagsmøtene vi tar alle beslutninger og bestemmer veien videre. De som ikke er tilstede må bare stole på oss. 

Kollektivet beskriver arbeidsprosessen sin som organisk og medlemmene som cellene i en kropp.

– Alle vil ha spesifikke roller i planleggingen av biennalen, men alle vil interagere med hverandre. Dette er hva som gir oss stabilitet, ettersom det er så mange av oss, er det alltid noen som kan komme og gå og arbeide med egne prosjekter.

Tenthaus startet opprinnelig som et samarbeid mellom Ebba Moi, Stefan Schröder og Helen Eriksen, da de tre arbeidet som kunstnere på samme skole, i 2009. I dag samarbeider kollektivet tett med Hersleb og Møllergata skole i Oslo, og alle kunstnere som stiller ut på visningsstedet til Tenthaus, forplikter seg til å holde et verksted for skoleklasser. I tillegg til å organisere utstillinger, drifter Tenthaus et prosjektrom og et mobilt atelier bestående av to konteinere, og de produserer et ukentlig radioprogram. Dessuten organiserer de diskursive arrangementer, verksteder og andre kunstneriske samarbeid.

Dag Aak Sveinar, direktør for F 15 og Momentum, beskriver Tenthaus som et samfunnsengasjert kunstnerkollektiv. 

– De er opptatt av det lokale, og vi gleder oss til å få dem på plass i Moss, hvor de skal få innlemme seg i både lokalsamfunnet og kunstmiljøet, sier Sveinar til Kunstkritikk.

Tenthaus forteller at de forsøker å organisere seg slik at de fremover kan arbeide og være så mye som mulig i Moss. Flere detaljer om biennalen vil slippes i slutten av august, men de planlegger at det mobile atelieret skal poppe opp flere steder i byen utover høsten og frem mot åpningen. 

Kollektivet har et stort internasjonal nettverk av andre kunstnerkollektiver, kunstnerdrevne visningssteder og kuratorer, og mener de geografisk sett har potensial til å nå langt. Men de ønsker også å jobbe tett med lokale befolkningen i og rundt Moss, som blir det viktigste publikumet for biennalen. Kollektivet understreker at det er viktig at folk ikke bare får vite om biennalen to dager før åpningen, men også deltar i utviklingen av den, slik at lokalsamfunnet trer fram.

– Biennaler tiltrekker seg gjerne en internasjonal gjeng av kuratorer og samlere som operer uavhengig av spesifikke lokalmiljøer. Vi skal forsøke å nå ut til alle, ikke bare et spesialisert kunstpublikum. Hvis det hadde vært målsetningen, burde biennalen ligget i Oslo.

Hvor mange kunstnere Tenthaus skal invitere til Momentum, er et åpent spørsmål, og avhenger av budsjetter og planlegging. 

– Biennalen kommer med store forpliktelser, og vi ønsker å gi kunstnerne god nok tid til å arbeide i Moss og utvikle sine prosjekter. Det innbærer at  Tenthaus nå jobber med å overfører sine metoder når det gjelder forvaltning av budsjettet og kompensasjon til kunstnerne.

På spørsmål om de uroes av konflikten som oppstod mellom Momentum og kuratoren for forrige utgave av biennalen, Théo-Mario Coppola, som til slutt fikk sparken, spekulerer de i om de ble valgt nettopp som en reaksjon på situasjonen som oppstod i fjor.

– Vi ser på dette som en mulighet til å undersøke biennaleformatet fra et annet perspektiv. Vi er gode på å ta utfordringer og risiko. Hittil har vi hatt en veldig god dialog med Momentum, og de later til å verdsette at vi allerede befinner oss i regionen, og har et engasjement for det lokale.  

Neste års Momentum er utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. Den har en tredelt struktur og starter opp allerede høsten 2022, med et eget prosjektrom kalt F15 lab. Hit inviteres fagfeller og lokalt publikum til samtaler og dialog. Selve biennaleutstillingen åpner i juni 2023. Del tre tar til i september og består av kunstprosjekter og verkstedsaktiviteter på F15 og i landskapet rundt, med særlig fokus på barn og unge.