Alternative narrativer

Gunnar B. Kvaran ønsker med høstens Lyon-biennale å fremheve kunst som reverserer politikkens og konsumets dominerende fortellinger.

Neïl Beloufa, Les manques contenus, installasjon, 2011. Foto: Neïl Beloufa / Lyon Biennial.
Neïl Beloufa, Les manques contenus, installasjon, 2011. Foto: Neïl Beloufa / Lyon Biennial.

Årets Lyon-biennale kurateres av Astrup Fearnley Museets mangeårige direktør, Gunnar B. Kvaran. Utstillingen, som åpner 12. september, tar utgangspunkt i at verden er satt sammen av historier, og at en biennale kan fungere som et vitne til disse. Kvaran har  i følge en pressemelding invitert kunstnere som bruker kunsten til «å eksperimentere med fortellingers modaliteter og mekanismer».

Dette litteraturtekniske, men også generelle temaet, kan man kanskje si at alle som lager kunst beskjeftiger seg med på en eller annen måte. Men Kvaran sier at han har lett etter kunstnere som har en spesiell interesse for formale artikulasjoner av visuelle historier, og kunst som utvikler et originalt narrativt system. Gjennom dette ønsker Kvaran å fremheve kunst som reverserer dagens dominerende narrative koder, slik de for eksempel kommer til uttrykk i politikkens og konsumets liv. Han ser etter helt nye fortellerteknikker som «gjenoppretter en dyptliggende forskjellighet og kompleksitet som klassiske fortellermetoder har forsøkt å jevne ut eller stilne».

Siden starten i 1991, er Thierry Raspail Lyon-biennalens kunstneriske leder, og den inviterte kuratoren benevnes som gjestekurator. Opp igjennom årene som biennalen har eksistert, har den opprettholdt en ganske tradisjonell organisasjonsstruktur med en eller to kuratorer, bortsett fra i 2007, da Stephanie Moisdon og Hans Ulrich Obrist inviterte 49 kuratorer til å invitere en kunstner hver.

Ann Lislegaard, Naked Future, lyd- og lysinstallasjon, 2010. Foto: Lyon Biennial.
Ann Lislegaard, Naked Future, lyd- og lysinstallasjon, 2010. Foto: Lyon Biennial.

Kvaran fremholder at det er snakk om en «biennale d’auteur», altså en personlig, kuratert biennale, som alltid har hatt et veldefinert konsept og en klar profil.

Blant de omkring 18 kunstnerne som foreløpig er offentliggjort som deltagere, ligger hovedvekten på det relativt unge. Et flertall av kunstnerne som er nevnt er født på 80-tallet. Fem av navnene finner vi også på listen over deltagere ved årets Venezia-biennale, nemlig Helen Marten, Ed Atkins, Ryan Trecartin, Neïl Beloufa og Tavares Strachan. Av kunstnere som tidligere har hatt soloutstillinger på Astrup Fearnley Museet, finner vi Matthew Barney, Nate Lowman og Ann Lislegaard. De resterende navnene er foreløpig Paulo Nazareth, Yang Zhenzhong, David Douard, Vaclav Magid, Trisha Baga, Ian Cheng, Petra Cortright, Zhang Ding, Thiago Martins de Melo, Lili Reynaud-Dewar og Karl Haendel. Fotografen Roe Ethridge står for biennalens visuelle profil utad, med en serie ganske så glossy portretter.

Læserindlæg