Indraget kulturstöd slår mot konstlivet i Skåne

– Självklart kommer en indragning av den storleken att märkas, säger Elena Tzotzi på Signal i Malmö, efter Kulturnämndens beslut att helt ta bort utvecklingsbidrag under 2019.

Wanås Konst var en av de konstinstitutioner som erhöll utvecklingsbidrag från Region Skåne förra året. Här Xavier Le Roy och Scarlet Yus Still Untitled som uppfördes i skulpturparken 2018. Foto: Anders Norell.

Hundratals kulturarbetare har i veckan gått ut i en gemensam protest efter att Region Skåne beslutat att skära ner länets kulturbudget med 20 miljoner kronor. Nedskärningen innebär att man helt tar bort sökbara utvecklingsbidrag för 2019, samtidigt som Kulturnämnden meddelar att de under året kommer att göra en «översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag». Verksamhetsbidragen blir kvar på samma nivå som 2018.

Osäkerhet i konstlivet

De starkaste reaktionerna kommer från scenkonstfältet, där beslutet innebär att vissa aktörer blir tvungna att lägga ner verksamheten. I konstlivet är det svårare att förutse de omedelbara effekterna, då få aktörer helt har förlitat sig på utvecklingsmedel. Curatorn Elena Tzotzi arbetar med Signal – Center för samtidskonst, som förra året genomförde ett utbytesprojekt mellan Köpenhamn och Malmö, finansierat med utvecklingbidrag från regionen. Hon är osäker på hur beslutet kommer att slå mot det fria konstlivet i Skåne.

Elena Tzotzi, Signal – Center för samtidskonst.

– I år kommer de projekt som redan har satts att äga rum, så kanske blir det först nästa år som man kommer märka effekterna av detta. Men självklart kommer en indragning av den storleken att få konsekvenser och märkas! Det visar än en gång hur skör strukturen med just projektbidrag är för de som bedriver en långsiktig publik verksamhet utan kontinuerlig ekonomisk bastrygghet att verka utifrån, säger Tzotzi till Kunstkritikk.

Utvecklingsmedel kommer att finnas kvar

Det var den 10 januari i år som den nya Kulturnämnden antog en preliminär bantad budget. Cristina Glad (L) är vice ordförande i Kulturnämnden:

– Vi var tvungna att fatta ett snabbt beslut när vi tillträdde den 1 januari om hur vi skulle spara 20 miljoner kronor. Jag har full förståelse för att man reagerar, bland annat mot att det inte kom någon förvarning, och att det är så kort tid mellan beslut och det att verksamheter påverkas, säger Glad till Kunstritikk.

Skåne och Malmö beskrivs ofta som en väldigt dynamisk region när det gäller konstlivet. De jag har talat med nämner just utvecklingsbidrag som något som möjliggör att kunna arbeta snabbare och mer flexibelt. Är det något ni har beaktat?

– När vi var tvungna att snabbt spara, utan att ha möjlighet att sätta oss in i varenda post, så såg vi det som viktigt att verksamhetsbidragen fanns kvar eftersom det inte hade funnits några förvarningar. Därför bestämde vi att pausa utvecklingsmedel under ett år för att se över verksamheten och kunna ha mer framförhållning. Det här är inte ett sätt att säga att vi inte ska ha utvecklingsmedel framöver. De fyller ju en väldigt viktig funktion.

Cristina Glad, vice ordförande i Kulturnämnden.

Vad innebär det att ni 2019 kommer göra en genomlysning av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag?

– Det ser inte ut som att pengarna till den här sektorn kommer att öka. Det vi då behöver titta på är hur vi kan använda förmodligen mer begränsade pengar framöver. Hur utformar vi detta så att det fortfarande finns utrymme för att ha ett sprudlande och utvecklande kulturliv? Då ser jag självklart att utvecklingsmedel kommer att finnas. Men vi behöver titta på helheten, hur alla pengarna i kulturpotten används, menar Glad.

Viktigt för att inte stagnera

Att utvecklingsmedel är viktiga bekräftas av Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare för skulpturparken Wanås i nordöstra Skåne, som under 2018 erhöll bidrag för att integrera dans och performativ konst i den ordinarie verksamheten.

– Igår satt jag i ett möte med en annan aktör i regionen, och vi hade en spännande idé med internationell utblick. Vår första tanke för finansiering var utvecklingsbidrag, men nu finns ju inte det. Ska man skala upp någonting till ett arvfondsprojekt eller liknande måste det vara mycket mer omfattande och komplicerat. Då tar man bort det här testandet, och helt andra krav tillkommer. Jag upplever att regionens utvecklingsbidrag inte har varit så hårt nischade och villkorade. Man har inte behövt forma projektet efter bidraget.

– Pengarna har varit viktiga för oss som konstnärlig institution att kunna vara i vår tid, och inte stagnera. På så vis tycker jag att regionens beslut är väldigt negativt, säger Millqvist.

Andra aktörer i som under de senaste två åren mottagit utvecklingsbidrag från Region Skåne är bland andra konstnärsdrivna Cirkulationscentralen och Skånes Konstförening i Malmö, Konstföreningen Aura i Lund, Kristianstad Konsthall samt Kivik Art Centre i nordöstra Skåne. 

Læserindlæg