Kunstkritikk får nordisk styre

Sara Arrhenius fra Kungliga Konsthögskolan og Marianne Torp fra Statens Museum for Kunst er nye styremedlemmer i Stiftelsen Kunstkritikk. De ønsker å bidra til å styrke Kunstkritikk i Sverige og Danmark.

Foto: SAS.

På Stiftelsen Kunstkritikks årsmøte i Oslo 25. mars 2017 ble det vedtatt å utvide styret med en dansk og en svensk representant, dette for bedre å kunne ivareta Kunstkritikks nordiske engasjement.

Møtet valgte Marianne Torp, førsteinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst i København som dansk styremedlem, og Sara Arrhenius, rektor ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm som svensk styremedlem. Det ble også valgt en vararepresentant for hvert av de to nye styremedlemmene. Rhea Dall, leder for UKS, ble valgt som vara for Torp, mens Felix Gmelin, professor ved Kunstakademiet i Oslo, ble valgt som vara for Arrhenius.

Sara Arrhenius. Foto: Patrick Miller.

Styret i Stiftelsen Kunstkritikk består dermed av totalt 7 medlemmer – de øvrige representantene i 2017 er Hanne Hammer Stien, Åsmund Thorkildsen, Nora Ceciliedatter Nerdrum, Øystein Sjåstad og styreleder Petter Snare. Kari J. Brandtzæg og Mona Pahle Bjerke er norske varamedlemmer.

Nettidsskriftet Kunstkritikk ble startet under navnet kunstkritikk.no i 2003, og utvidet i 2011 med en nordisk utgave, og egne redaktører i Stockholm og København.

– Kunstkritikk er i dag et av få fora som driver en kvalifisert kritikk om kunst og kunstens vilkår i en nordisk sammenheng, sier Sara Arrhenius. Hun sier hun håper at hun som styremedlem skal kunne medvirke til at Kunstkritikk kan utvikles videre.

– At en kvalifisert og uavhengig kunstkritikk får spillerom i en mediesituasjon der kulturjournalistikk generelt i økende grad har blitt markedsføring eller prat, er veldig viktig, sier Arrhenuis.

Marianne Torp.

– Jeg synes at Kunstkritikk er en av de aller viktigste plattformene for kunstkritikk i Norden, og at skribentene er noen av de mest originale og skarpe stemmene i regionen. Kunstkritikk opplyser og overrasker meg, sier Marianne Torp.  

– Jeg er meget beæret over å ha blitt tilbudt en plass i styret, og takket ja fordi jeg håper å kunne være med på å styrke Kunstkritikk ytterligere, ikke minst i Danmark, sier Torp.

Styreleder Petter Snare er fornøyd med å ha fått på plass et nordisk styre.

– Vi er glade for å utvide styrets kompetanse. Styremedlemmer fra Danmark og Sverige vil være med å befeste Kunstkritikk som Nordens viktigste tidsskrift for kunstkritikk, sier Snare.

Læserindlæg