Slutet för Guggenheim Helsinki

Igår röstade Helsingfors stadsfullmäktige mot förslaget att etablera ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Projektet går till historien som ett misslyckat konstpolitiskt samarbete.

Moreau Kusunoki Architectes vinnande bidrag i arkitekturtävlingen om ett nytt Guggenheim Helsinki.
Moreau Kusunoki Architectes vinnande bidrag för ett nytt Guggenheim Helsinki kommer nu aldrig att realiseras.

Igår, 30 november, röstade Helsingfors stadsfullmäktige ned förslaget om ett Guggenheim Helsinki. Beslutet fattades efter en 6 timmar lång debatt med sammanlagt 170 diskussionsinlägg. Partipolitiskt gick rösterna isär. De stora partierna – Samlingspartiet, Socialdemokraterna och De gröna – hade splittrade grupper, medan de mindre Vänsterpartiet och Sannfinländarna ställde sig helt emot och Centern röstade för.

Det här betyder slutet för den femåriga processen med intentionen att etablera ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Solomon Guggenheim-stiftelsen i New York fick ursprungligen en inbjudan från representanter för Helsingfors stad, och förberedde ett förslag som röstades ner i stadstyrelsen med knapp marginal 2012. Processen fortsatte ändå med en omarbetning av förslaget och en genomförd arkitekturtävling 2014. Helsingfors stad gick med på att reservera en tomt vid kajen i stadens centrum, som hittills fungerat som parkeringsplats. Tomtreservationen hade en tidsram till slutet av 2016, vilket föranledde det nya förslagets behandling under november månad.

Beslutet i stadsfullmäktige var inte oväntat. De starkaste argumenten mot ett Guggenheim Helsinki handlar om de ekonomiska villkoren, som ansetts luta sig alltför mycket på skattebetalarnas risktagande för byggnadsinvesteringen, hyresfri tomt och överdimensionerade förväntningar på besöksintäkter.  De starkaste argumenten för projektet har påtalat investeringens betydelse för kulturturismen och dess effekter på den urbana ekonomin.

Totalt har det handlat om ett byggprojekt på 150 miljoner euro och en museiverksamhet med årlig budgetering på 11 miljoner euro. Tanken var att stiftelsen Guggenheim Helsinki, med penningstarka individer bakom sig, skulle ha tagit ansvar för projektet och att licensavgiften för samarbetet med Solomon Guggenheim stiftelsen skulle ha täckts med privata medel.

Att Helsingfors stad nu tagit ett negativ beslut innebär att projektet avslutats för alltid. De som gläds åt att den demokratiska processen haft sin gång, kan samtidigt konstatera att någon alternativ satsning på bildkonsten i Helsingfors inte kommer att ske. Guggenheim Helsinki-entusiasterna drar sig nu besviket tillbaka, och hela projektet går till historien som ett misslyckat konstpolitiskt samarbete.

Læserindlæg