Ett fyrtorn i mörkret

Tävlingen för ett Guggenheim-museum i Helsingfors är avgjord, men finansieringsfrågan och det politiska motståndet måste övervinnas, innan projektet kan bli verklighet.

Moreau Kusunoki Architectes, Art in the City.
Moreau Kusunoki Architectes, Art in the City.

Arkitekturtävlingen för ett eventuellt Guggenheim-museum i Helsingfors är avgjord och det vinnande bidraget är Art in the City av den parisiska arkitektbyrån Moreau Kusunoki. Planen karakteriseras av paviljonger grupperade kring en gata, med en högre enhet som reser sig högt över de andra. Materialmässigt dominerar trä med en svartbränd, förkolnad fasad, kombinerat med stora glaspartier och en lätthet i strukturen.

I folkmun har bidraget hunnit få smeknamnet «Fyren». Många förvånades över bidragets finalplats, då den fyrliknande paviljongen överskrider den maximala höjd som angetts i anvisningarna. Byggnadens översta del är utförd i glas och planeras som restaurang med utblick över hamninloppet i huvudstaden.

Bidraget har redan hunnit bedömas som såväl oglamoröst som genialt, och den brända fasaden har väckt diskussioner. Arkitektparet hänvisar till traditionella finländska sommarstugor och bastubyggnader, med vädertåligheten och den arkaiska estetiken som grund.

Hur det kommer att gå med projektet är ännu oklart. Även om arkitekturtävlingen kan ses manifestera en långtgående acceptans, är det politiska motståndet i Helsingfors stadsfullmäktige starkt. De privata medel som hittills har samlats in uppgår endast till 10 miljoner euro, av de trettio miljoner som behövs för att täcka licensavgiften till Guggenheimstiftelsen. Ansvaret för de resterande 150 miljoner som bygget antas kosta, ligger helt och hållet på Helsingfors stad och statliga medel.

Diskussionen kring ett möjligt Guggenheim kommer att behandlas inom stadens organ under hösten 2015. Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, som ingått i juryn för arkitekturtävlingen, ställer sig positiv till möjligheterna, men betonar att en lång process ännu kvarstår. Motståndarna till projektet kan inte se några som helst möjligheter för offentlig finansiering, även om förespråkarna starkt betonar skillnaden mellan offentliga kulturbidrag och stimulerande investeringar i handel och turism.

Diskussionerna kring projektet har varit lama även under arkitekturtävlingen, och det vinnande bidraget väcker inte heller passioner, varken för eller emot. Hur det politiska läget ser ut under nästa år blir avgörande för om ett Guggenheim Helsinki kommer att se dagens ljus under de närmaste åren.

Læserindlæg