Feng shui som kuratorisk verktøy

Før sin utstilling på 0047 neste år utforsker kunstnerne Aeron Bergman og Alejandra Salinas gammel kunnskap om romlige egenskaper, men uten fokus på mystikk eller livsstil.

Performance på 0047 med Feng Shui-konsulentene Gabriella Chow og Christina Aas. Videostill: Benedikte Rønsen.

Kunstnerne Aeron Bergman og Alejandra Salinas stiller ut på 0047 i februar, men har allerede nå hyret to konsulenter til å analysere utstillingsrommet. Resultatet fra den første analysen ble presentert i form av en performance fredag kveld.

«Vi er interessert i hvordan ideer, konsepter og kunstverk består over tid», forteller Bergman og Salinas til Kunstkritikk. «De ideer, konsepter og kunstverk som lever lengst er de som er blitt overført biologisk, fra person til person. Med andre ord tradisjon.» Kunstnerne trekker frem Feng shui som en av disse tradisjonene som har overlevd i over tre tusen år. I et intervju før performancen påpeker Bergman og Salinas den felles interessen for rom og romlige problemstillinger Feng shui har med kunstnere og kuratorer. Men kunstnerduoen understreker også at de ikke ønsker å promotere mystisk eller kosmologisk estetikk. De er heller ikke interessert i bourgeois- eller bohem-bourgeois-estetikk. Derimot kan en samstilling av noen av disse elementene også få frem noe av deres interessante karakteristikker, forteller Bergman og Salinas.

Feng shui-konsulentene, Gabriella Chow og Christina Aas, kom først med en kort innføring i «neo feng shui» før de la frem sin analyse av galleriet. I deres analyse ble inngangspartiet og gallerirommet fremstilt som anonymt, respektløst og distansert. Konsulentene kom og med konkrete forslag på forbedringer, som for eksempel bruk av farge på enkelte av veggene og en mer innbydende entre med vannfontene og levende vekster.

Aeron Bergman og Alejandra Salinas vil fortsette konsultasjonene med Gabriella Chow og Christina Aas frem mot utstillingen som åpner på 0047 den 17. februar 2012.

[FEATUREDVIDEO]

Læserindlæg