Dansk styrke på Market

Nicolai Wallner og Nils Stærk fra København er nye deltakere på kunstmessen Market i Stockholm. – Et kvalitetsstempel, sier messegeneral Niclas Östlind til Kunstkritikk.

Messegeneral Niclas Östlind. Foto: Market.

Denne helgen arrangeres kunstmessen Market på Konstkademien i Stockholm. I år er antall gallerier økt fra 33 til 39, noe som er gjort mulig ved at bankettsalen er tatt i bruk til utstillinger. Bankettsalen ble tidligere benyttet blant annet til tidsskriftpresentasjoner. Disse uteblir dermed fra årets kunstmesse.

– Vi er veldig glade for den økte søkningen fra nordiske gallerier. For å få plass til flere har vi derfor økt utstillingsarealet. Men vår plass er begrenset. Det er noe av det som gir Market karakter. Så med seks nye gallerier inn så går tidsskriftene ut. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke ser tidsskriftenes betydningen for en vital kunstscene. Tvert i mot. Problemet er bare at vi ikke fant noe bra sted for tidsskriftene i år.

Olav Christopher Jenssen, The Bretagne No. 5, 2010. 175 x 155 cm. Jenssen presenteres av Galleri Riis på Market.

To av fjorårets gallerier går ut og åtte kommer inn: Nicolai Wallner og Nils Stærk fra København, Galleri Opdahl fra Stavanger og fem svenske gallerier. Totalt deltar 24 svenske, 8 danske, 3 norske, 3 finske og ett islandsk galleri. Market markedsfører seg som en nordisk messe.

– Det nordiske er viktig som et felles utgangspunkt. I år er vi særlig glade for å ha Nicolai Wallner og Nils Stærk fra København med på messen. Dette er tunge og profilerte aktører som gir Market et kvalitetsstempel. På den annen side er det galleriene som er nordiske, ikke kunsten. Den kan være både internasjonal og lokal, sier Östlind.

De etaberte norske galleriene på Market er Erik Steen og Galleri Riis. Erik Steen viser nye arbeider av Ernst Billgren Jan Freuchen, Lello/Arnell, Løvaas & Wagle og Stian Ådlandsvik. Galleri Riis vil vise nyere arbeider av Olav Christopher Jenssen.

Dere har problemer med å tiltrekke dere de yngre, norske galleristene?

– Jeg vet ikke hvorfor disse ikke søker. Vi skulle gjerne mottatt flere søknader fra Norge. Selv om vi ar begrenset plass så ønsker vi jo også litt rotasjon blant galleriene.

Under Market arrangeres også en seminardag med tre poster: Et foredrag om å samle på kunst av komikeren Jonas Gardell, en samtale med Moderna Museet-direktør Daniel Birnbaum og en diskusjon om den globale kunsten.

Lello/Arnell, …I found myself, depleted, on my hands and knees, sweat pouring, my head spinning. Beside me, a bottle of Sprite, horribly mangled but intact. I slowly unscrewed it, took a large gulp and instantly vomited. I knew it would happen – I knew what I needed to do: My Spirit Guide had foreseen all of this…, 2011. Fingermalt stol, 81 x 47 x 55 cm. Lello/Arnell presenteres av Galleri Erik Steen på Market.

Med et økt antall gallerier på den ene siden og kun 2 multippelgallerier, ingen tidsskrifter og et lite teoretisk seminarprogram på den andre siden virker det som om Market er i ferd med å konsolidere stillingen som de etablerte gallerienes salgsmesse, framfor et forum for en bredere kunstsamtale. Er du enig i en slik karakteristikk?

– Hele vårt format er preget av lokalene på Konstakademien. Det ligger sentralt i Stockholm og er intimt, men begrensende i forhold til størrelsen. Vi har også en kompakt administrasjon med kun to deltidsansatte. Det viktigste for oss er derfor å holde Market på et håndterbart nivå, samtidig som vi har høy kvalitet.

– Samtidig skal man være forsiktige med å sammenligne den nordiske kunstscenen i dag med den vi hadde på 1990-tallet. Den gangen var det en tydelig brytningstid, et postmoderne paradigmeskifte. Galleristene, kunstnerne, kuratorene og kritikerne tilhørte samme generasjon og hadde tildels samme interesser. Det synes jeg ikke vi ser på samme måte i dag. Kanskje det finnes en tilsvarende tendens på annet hold i kunstlivet, utenfor vårt synsfelt. Men vi mener fortsatt tidsskriftene og den teoretiske samtalen rundt kunsten er viktig for å skape en kunstscene. Vi har det i tankene når vi arbeider med Market og utelukker ikke at dette får en mer fremtredende plass på fremtidige messer, sier Niclas Östlind til Kunstkritikk.

Læserindlæg