Første dag på jobbet

På Jacob Fabricius’ første arbejdsdag som direktør for Charlottenborg fremlagde han årets program, som blandt andet byder på mail art og en retrospektiv udstilling med Superflex.

Jacob Fabricius præsenterer programmet for Kunsthal Charlottenborg 2013.
Jacob Fabricius præsenterer programmet for Kunsthal Charlottenborg 2013.

«Velkommen til min første arbejdsdag» sagde Jacob Fabricius, da han åbnede pressemødet på Kunsthal Charlottenborg i dag, hvorefter han gik i gang med at fremlægge hele programmet for 2013. Første udstilling åbner allerede i dag og er projektet POST. Hver den 1. i måneden i et år frem åbner en ny udstilling, hvortil en inviteret kunstner vil sende værker og materialer per post. Herefter står kunsthallens medarbejdere for installeringen af udstillingen på baggrund af kunstnerens medsendte instruktioner. Den amerikanske David Horvitz (f. 1972) er første kunstner i rækken. Han efterfølges af: Nel Aerts, Walead Beshty, Cally Spooner, Zin Taylor, Sara MacKillop, Camilla Wills, Ricardo Valentim, Trevor Shimizu, Rivane Neuenschwander, Iman Issa og Klara Lidén.

«Personligt har jeg altid været glad for post», sagde Fabricius og selvom POST-udstillingerne da også er et rigtig Fabricius-projekt i den Do-It-Yourself-tradition, som han har benyttet talrige gange før, så lagde den nye kunsthalsdirektør ikke skjul på at Mail art-projektet også er et velegnet greb på et sted som Kunsthal Charlottenborg, der har en udfordret økonomi.

Første POST-udstilling ved David Horvitz, Kunsthal Charlottenborg.
Første POST-udstilling ved David Horvitz, Kunsthal Charlottenborg.

Udover at Charlottenborg fremover skal huse Kunstakademiets afgangsudstilling og også fortsat vise den traditionelle Forårsudstilling, så ville Fabricius gerne holde fast i det liv i bygningen, som den forrige direktør, Mark Sladen, blandt andet introducerede med den velbesøgte performanceweekend Palace Party. I Fabricius’ udgave bliver det til Henrik Plenge Jakobsens Tournament d’objet – en slags ridderturnering situeret omkring korstogenes tid, hvor der turneres omkring objekter og handlinger. Til Jakobsens værk, som skal foregå i Charlottenborgs gård, inviteres endvidere 10-12 kunstnere og kunstnergrupper til at bidrage.

Sommerens udstilling bliver udover afgangsudstillingen en duoudstilling med Öyvind Fahlström og Simon Evans, som er kurateret af Elodie Evers oprindeligt til Kunsthalle Düsseldorf, hvor den vises for tiden. Udstillingen handler blandt andet om de to kunstneres slægtskab i forhold til interessen for at kortlægge verden. Hvor Evans kan siges at kortlægge sin egen hverdag, så var Fahlström mere interesseret i at kortlægge globale magtstrukturer. 

Kunsthalsdirektørens cykel, jævnfør instruktion #3 af David Horvitz, POST, Charlottenborg 2013.
Kunsthaldirektørens cykel, jævnfør instruktion af David Horvitz, POST, Charlottenborg 2013.

På foranledning af en gruppe af fem københavnske gallerier kommer kunsthallen desuden til at lægge hus til en kunstmesse engang i sensommeren. Det er en begivenhed som ikke er arrangeret af Charlottenborg. Fabricius kunne derfor ikke sige så meget om dette, men henviste til at gallerierne snart ville offentliggøre deres tiltag.

Efteråret kommer til at byde på fire soloudstillinger, som Fabricius umiddelbart øjner slægtskaber imellem. Det drejer sig om Karl Holmqvist, Sora Kim, Silke Otto-Knapp og Carl Fredrik Hill. Fabricius bemærkede i den forbindelse at han ville fortsætte med – som han også har gjort som direktør på Malmö Konsthall – at sammenstille samtidskunsten med kunst af mere historisk karakter som eksempelvis den svenske landskabsmaler Carl Fredrik Hill. Fabricius var især spændt på at se Hill i sammenhæng med tyske kunstner Silke Otto-Knapps samtidige, sarte landskabsarbejder.

Årets store udstilling, som afslutter programmet i 2013, bliver en samlet præsentation af Superflex’ arbejder. Den danske kunstnergruppe, som i år kan holde 20 års jubilæum (de mødtes som studerende på Kunstakademiet i 1993), vil her for første gang blive præsenteret i stor skala i Danmark.

Kunstkritiker Bente Scavenius (t.h.) udftrækker årets venskabskommune. Med Jacob Fabricius (t.v. ).
Kunstkritiker Bente Scavenius (t.h.) udftrækker årets venskabskommune. Med Jacob Fabricius (t.v.).

Inden Fabricius lukkede pressemødet skulle der indstiftes en ny tradition – Charlottenborgs venskabskommune. Ifølge direktørens definition: «En venskabskommune er en kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere og som ligger mere end 40 km fra nærmeste såkaldte «geografiske center» (hvorved forstås byer med over 40.000 arbejdspladser, og som har flere indpendlere end udpendlere – det vil sige Hovedstadsregionen, Århus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune) og mere end 30 km fra det nærmeste geografiske center i øvrigt. De geografiske centre i øvrigt defineres som kommuner med mindst 10.000 arbejdspladser med flere indpendlere end udpendlere».

En af deltagerne på pressemødet meldte sig til at trække årets vinder fra den røde tombola. Det blev Lolland kommune som bliver Kunsthal Charlottenborgs venskabskommune og hvis indbyggere således har gratis entré hele 2013. Og med denne information afsluttede Fabricius mødet: «Der kommer selvfølgelig overraskelser hen ad vejen. Det gør der altid».

 

Læserindlæg