Naboskab bliver til partnerskab

På opfordring af direktør Mark Sladen lægges Kunsthal Charlottenborg sammen med sin nabo på Kgs. Nytorv, Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Charlottenborg, Kongens Nytorv, København.

Allerede i december måned 2011 da hans første år som direktør for Kunsthal Charlottenborg skulle gøres op tog Mark Sladen kontakt til nyudnævnte kulturminister Uffe Elbæk for at foreslå en sammenlægning med Det Kgl. Danske Kunstakademi, som har til huse i samme bygninger i det centrale København. Grunden var, ifølge den udtalelse han kom med i går da sammenlægning blev offentliggjort, at han trods et balancerende regnskab, indså, at hvis institutionen skulle overleve måtte det strukturelle og økonomiske grundlag revurderes (Kunsthal Charlottenborg har ifølge tal, der er kommet frem den seneste uge 600.000 kroner at lave udstillinger for årligt før sponsorindtægter). Derfor gik han til kulturministeren med et forslag om sammenlægning, der af Elbæk bliver set som en «fremadrettet løsning», der vil udnytte «Charlottenborgs stores potentiale indenfor samtidskunsten» og skabe «ny dynamik».

Sammenlægning, der er blevet til i tæt samarbejde med rektor Mikkel Bogh, beskrives som en win-win-løsning for begge institutioner. Ræsonnementet er, at sammenlægningen for Charlottenborg udover at det formelt er Bogh og ikke en konstitueret bestyrelse som Sladen skal rapportere til, betyder en administrativ lettelse og besparelser gennem deling af ressourcer, mens det for Kunstakademiet betyder øget eksponering og forbindelse til den internationale kunstscene. Det pointeres dog fra Boghs side, at det såkaldte «armslængdeprincip» skal opretholdes således at Kunsthal Charlottenborg (hvis det forsat skal være navnet?) «også i fremtiden for mulighed for at sætte en selvstændig dagsorden». Samtidig hedder det i overskriften af den pressemeddelelse som Kulturministeriet udsendte, at Charlottenborgs profil «får en ny retning med fokus på de unge og talenterne i dansk billedkunst». Da Mark Sladen blev ansat i 2010 var det i forlængelse af tidligere kulturminister Brian Mikkelsens formulering med ambitionen om at gøre Charlottenborg til «en international kunsthal i verdensklasse».

Sammenlægning annonceres i øvrigt efter en uge med både journalistisk og politisk kritik af Kunsthal Charlottenborgs faldende besøgstal. Fra institutionen efter en omfattende renovering genåbnede i marts 2011 under Sladen og året ud besøgte 8.000 betalende gæster og 15.000 gratister institutionen.

Læserindlæg