OnCURATING om kurateringens politiske potensial

I slutten av mars ble den nyeste utgaven av det internasjonale nettidsskriftet OnCURATING lansert, med tema The Political Potential of Curatorial Practise.

I slutten av mars ble den nyeste utgaven av det internasjonale nettidsskriftet OnCURATING lansert, med tema The Political Potential of Curatorial Practise. OnCURATING Issue 04 er redigert av norske Gerd Elise Mørland og Heidi Bale Amundsen, som begge også er medlemmer av redaksjonen til Kunstkritikk.

Selv om politiske utstillinger ikke er noe nytt fenomen i seg selv, uttrykker dagens kuratorer politiske holdninger på en ny måte, hevdes det i pressemeldingen fra OnCURATING: Ved å ta i bruk prosessuelle metoder som utdannelse, organiserte diskusjoner, intervensjoner, samarbeidsmetoder og tekstproduksjon, gjøres kuratoriske strategier til meningsbærende og politisk ladede uttrykksformer i seg selv. Med dette som utgangspunkt spør OnCURATING hvilket kritisk potensial de nye formene for kuratering har – og om det i det hele tatt er i kuratorenes makt å forandre verden?

OnCURATING er en ikke-kommersiell publikasjon som kan lastes ned gratis i pdf-format på www.on-curating.org.

Læserindlæg