Situationistiska historier

Antologin Expect Anything, Fear Nothing berikar de etablerade berättelserna om efterkrigstidens avantgarderörelser med sin bild av de skandinaviska situationisterna.

Mikkel Bolt Rasmussen & Jakob Jakobsen Expect Anything, Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere, 2011

Situationiströrelsen upptar en viktig plats i efterkrigstidens konsthistoria. Den befinner sig i en direkt släktlinje från seklets tidigare avantgarderörelser, med deras manifest, gruppbildningar och estetisk-politiska utopier. Samtidigt är den fortfarande en rörelse som är oundviklig att förhålla sig till för den som söker historiska modeller för samtidens kritiska konstnärliga produktion: situationisterna formulerar sin revolutionära position i relation till ett framväxande, senkapitalistiskt konsumtionssamhälle som i utvecklad och muterad form utgör den verklighet vi ännu lever i.

 

Men den historiska och kritiska receptionen av situationiströrelsen har oftast fokuserat på den franska, Paris-baserade gruppen kring Guy Debord: L’Internationale situationniste, den Situationistiska internationalen. Antologin Expect Anything, Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere, redigerad av Mikkel Bolt Rasmussen och Jakob Jakobsen, vill istället rikta uppmärksamheten mot ett antal av rörelsens marginaliserade, mindre kända eller bortglömda medlemmar och sektioner – i första hand de skandinaviska, men också de brittiska, de holländska osv. Det är en anmärkningsvärd samling texter som visar att situationiströrelsen både konstnärligt och teoretiskt var ytterst heterogen – och därmed ställer den också frågan om hur vi egentligen bör förstå arvet efter denna grupp och den eventuella aktualiteten hos dess tekniker, teorier och begrepp.

Læserindlæg