Alle artikler af Kaspar Bonnén

En alien i en glasbutik

Ovartaci-udstillingen på Charlottenborg er en velkommen visning af et stort, smukt, spirituelt og mærkeligt arbejde. Den er også en understregning af samtidskunstens åndelige tab.

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.