Det Fynske Kunstakademi rykker ind i landets ældste kunstbygning

Det Fynske Kunstakademi bliver i Odense bymidte. Kommunens By- og Kulturudvalg har netop besluttet, at skolen flytter ind i det gamle kunstmuseum.

Det Fynske Kunstakademi bliver i Odense centrum, når det til sommer flytter ind i det tidligere Fyns Kunstmuseum.

Til sommer flytter Det Fynske Kunstakademi ind i museumsbygningen i Jernbanegade midt i det centrale Odense. Det er netop besluttet af By- og Kulturudvalget i Odense på et møde i dag.

I sidste uge vedtog udvalget fortsat at støtte skolen med 1,7 millioner kroner årligt samt at fortsætte den indirekte støtte i form af gratis husleje. Det betyder, at fremtiden for Det Fynske Kunstakademi igen er sikret. Inden da havde akademiets ledelse nået at orientere Odense Kommune om, at såfremt man ikke inden udgangen af januar havde tilkendegivet, at man fortsat ønsker at finansiere skolen, måtte man se sig nødsaget til at begynde afviklingen af Det Fynske Kunstakademi, herunder opsige medarbejdere og flytte studerende. Til sommer skal akademiet nemlig flytte ud af Brandtskomplekset, hvor det har haft til huse siden 1984, men stod uden midler til at finansiere hverken fraflytning eller fremtidig husleje. 

Odense Kommune valgte altså at imødekomme akademiet ved at stille nye, midlertidige lokaler vederlagsfrit til rådighed samt dække flytningen med 450.000 kr. I dag skulle man så beslutte, hvor præcis akademiet skulle ligge. At der er tale om en midlertidig lokalemæssig løsning skyldes, at man i kommunen undersøger muligheden for på sigt at etablere et bofællesskab mellem blandt andet Det Fynske Kunstakademi, Odense Filmværksted og byens kreative iværksættere. 

Indtil idag har to adresser været i spil som mulige lokationer til genhusning af akademiet. Ud over det tidligere Fyns Kunstmuseum i Jernbanegade – som frem til sommer hører under Brandts – Museum for kunst og visuel kultur og i øvrigt er Danmarks ældste kunstbygning opført i 1883 – har en tidligere ungdomsklub i den socialt udsatte bydel Vollsmose været på tale.

Valget mellem de to meget forskellige bygninger og byområder har skabt en del lokal debat, som blandt andet har handlet om en efterhånden mangeårig kritik af, at akademiet ikke har været en synlig nok kulturinstitution i byen. Hertil har flere ment, at en placering i Vollsmose, som ligger i udkanten af Odense, ville give Det Fynske Kunstakademi endnu flere udfordringer. Blandt andet har Kristian Guldfeldt fra Konservative udtalt til Fyens Stiftstidende, at «man risikerer en langsom kvælning af akademiet» og peger på Syddansk Universitet som eksempel på en uddannelsesinstitution, der har haft problemer med sin placering uden for bymidten.

På modsatte fløj har man set positivt på muligheden for, at en placering i Vollsmose ville kunne skabe en stærk profil for kunstakademiet og signalere «at kommunen ønsker at udvikle bydelen på andre måder end hidtil,» som rådmand Jane Jegind fra Venstre har udtalt ligeledes til Fyens Stiftstidende.

Rektor på Det Fynske Kunstakademi, Lars Bent Petersen, har dog ikke været i tvivl om, at den gamle museumsbygning i Jernbanegade er det rigtige sted for akademiet af den simple årsag, at bygningen i Vollsmose ikke egner sig til at huse en femårig kunstuddannelse. Bestyrelseformand Poul Falck stemmer i og udtaler til Kunstkritikk om By- og Kulturudvalgets afgørelse: «Vi betragter det som en anerkendelse og en tillidserklæring, som vi vil gøre vort bedste for at leve op til.»

Det forlyder desuden, at bestyrelsen arbejder på at forlænge ansættelsen af Lars Bent Petersen, som i efteråret 2016 blev hentet ind til stillingen for at skabe stabilitet efter en periode med overhængende lukningstrusler og generel manglende klarhed om akademiets fremtid. Herom udtaler Poul Falck til Kunstkritikk: «Efter vinterferien tager vi en snak med Lars Bent om en fastansættelse.»

Med beslutningen om fortsat at støtte Det Fynske Kunstakademi har Odense Kommune dog samtidig bedt Kulturministeriet om, at der snarest muligt findes lovhjemmel til at drive akademiet i kommunalt regi. Principielt set er det nemlig ikke en kommunal opgave at drive videregående, statsanerkendt uddannelse, hvilket i mange år har været kilde til konflikter mellem lokalpolitikerne i Odense og skabt national debat om statslig drift af provinsakademierne (udover Det Fynske Kunstakademi gælder det Det Jyske Kunstakademi i Aarhus). En ændring i anmærkningsteksten i finansloven vil skabe afklaring om, hvorvidt Odense Kommune gerne må drive sit kunstakademi, hvilket måske vil lægge en dæmper på konflikten lokalt for en tid.

En tidligere ungdomsklub i bydelen Vollmose udenfor Odense var et af to mulige placeringer for Det Fynske Kunstakademi, som altså forløbig forbliver i Odense centrum. Foto: WikiCommons, Mogens Engelund.

Læserindlæg