Fiktionen vinder, virkeligheden taber

Der er i dag afsagt dom til fordel for Gyldendal og Das Beckwerk i retssagen anlagt af Thomas Skade-Rasmussen Strøbech.

Sidste år blev Åsne Seierstad dømt til at betale 125.000 NKK til boghandleren Suraia Rais, hvis liv hun beskriver i bestselleren Boghandleren i Kabul (2004) og Oslo Tingrett trak dermed en grænse for hvor tæt på virkeligheden fiktionen må gå. I dag ophævede Østre Landsret i København den grænse ved at frifinde forlaget Gyldendal og forfatteren Das Beckwerk (også kendt som (den afdøde) Claus Beck-Nielsen og nu lever og agerer som Helge Bille Nielsen) i retssagen anlagt multikunstneren og romanpersonen Thomas Skade-Rasmussen Strøbech. Sidstnævnte, som tidligere har dannet makkerpar med Das Beckwerk, anklagede Gyldendal og Das Beckwerk for at have krænket privatlivets fred ved uden hans samtykke, dels at bruge et billede af ham på forsiden af bogen Suverænen (2008), dels at bruge hans biografiske person, herunder detaljerede oplysninger om hans familie, økonomi og projekter, som materiale for bogens hovedperson. Frifindelsen skete fordi Landsretten vurderede, at «Suverænen ikke er et dokumentarisk værk, men at hele bogen (…) er fiktion.»

Sagsøger blev dømt til at betale 60.000 DKK og 75.000 DKK til henholdsvis forlag og forfatter, men da Skade-Rasmussen Strøbech fik fri proces, er det staten, der skal betale. Hvilken, hvis nogen, betydning den juridiske afgørelse får for fiktionens stadige mere sofistikerede forhandling af denne grænse og privatlivets fred i virkelighedens gennemmedierede tidsalder er uklart, men det er altså sikkert, at den mest omtalte litterære retssag i Danmarks historie har kostet staten 135.000 DKK (plus et ukendt beløb i sagsomkostninger) og nu er afsluttet.

Se den fulde domsafsigelse.

Læserindlæg