Från Absolut Art Award till Market Art Fair

– När man lyckas gifta det kommersiella med det intellektuella kan resultatet bli något ganska fantastiskt, säger Saskia Neuman, ny VD för Market.   

Saskia Neuman, ny VD för Market Art Fair. Foto: Hanna Bouveng.

Market Art Fair har fått en ny VD, Saskia Neuman, som efterträder Carl Sundevall som endast innehade posten i två år. Market kallar sig «Nordens ledande konstmässa» och har en inriktning mot nordiska gallerier och konstnärer. De senaste åren har mässan huserat på Liljevalchs Konsthall, och 2019 deltog Galleri Gió Marconi från Milano och Anne Mosseri-Marlio Galerie från Basel, parallellt med ledande nordiska gallerier.

Saskia Neuman kommer senast från Absolut Art Award, där hon varit chef och Global Art Manager sedan 2013. I den rollen har hon introducerat ett nytt pris inom art writing som senast gick till den amerikanske konsthistorikern Huey Copeland, samt utvidgat juryarbetet för konstpriset, som tilldelats konstnärer som Anne Imhof, Keren Cytter och Rirkrit Tiravanija. Absolut Art Award var tidigare partner åt Art Basel, en mässa som också ligger Neuman särskilt varmt om hjärtat. Som VD vill hon fortsätta internationalisera Market, och öppna för fler samarbeten både med näringslivet och andra aktörer i Stockholms konstliv. 

Market Art Fair har på senare år ägt rum på Liljevalchs Konsthall i Stockholm.

Vad tar du med dig från dina tidigare erfarenheter till Market, och vad, om något, skulle du vilja utforska?

Ursprungligen kommer jag från institutionella konstvärlden, jag har arbetat med bla. Kunst-Werke och Venedigbiennalen, men har även på galleri i Berlin, så jag har ett intresse av att arbeta över gränserna med både kommersiella och icke-kommersiella projekt. På Absolut Art Award omstrukturerade jag priset, vi adderade ett författarpris, ökade prispengarna och började utvidga arbetet med jurymedlemmarna på ett nytt sätt. Samarbeten kommer prägla mitt arbete med Market. Absolut var partner till Art Basel i många år så mässformatet är väldigt bekant för mig. Intresset för att samarbeta med näringslivet och samtidigt arbeta nära konsten tror jag kommer att sätta prägel på mitt kommande arbete. När man lyckas gifta det kommersiella med det intellektuella kan resultatet bli något ganska fantastiskt.

Hur ser du på konstmarknadens framtid, och hur ska Market förhålla sig till den utvecklingen?

Jag ser en stabil marknad som fortsätter utvecklas åt olika håll. Jag ville arbeta med Market just för att jag ser en stor tillväxtpotential i konstvärlden i stort och i Market specifikt. Det finns mycket att man kan göra med detta som startpunkt. Min idé om framtiden för mässan är att fortsätta internationalisera. Jag menar att en mässa ska vara exklusiv, men att det inte betyder att den ska vara exkluderande. Med Market handlar det exempelvis om att hitta nya beröringspunkter med omvärlden, för våra besökare och konstlivet i Stockholm.

Finns några planer på att byta spår eller ändra riktning på något sätt?

Detta är tredje veckan jag jobbar med Market så jag vill inte gå händelserna i förväg, men mitt nätverk kommer absolut att sätta sin prägel redan på upplagan 2020. Mässan är i sig fantastisk och jag vill bygga vidare på det. Jag har en tre-fem-årsvision som jag har börjat arbeta med, men det kommer ta lite mer tid att få allting utformat. Jag vill skapa nya samarbeten med intressanta kulturaktörer i Stockholm, arbeta vidare med programmering generellt, samt samlare: båda privatpersoner och institutioner, och inte minst vill jag vidga mässans perspektiv genom att producera fler programaktiviteter under året som går, både innan och efter mässan, alltså.

Installationsvy från Market 2019 med verk av Ólafur Elíasson (hos i8 Gallery) till vänster, och Per Kirkeby (hos Bo Bjergaard) till höger. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Vilka mässor ser du som förebilder internationellt, och vad är din relation till konstmässan som plats för att uppleva intressant konst?

Självklart ligger Art Basel mig varmt om hjärtat – det är ju mässornas mässa. Den sätter också tonen för mycket som händer globalt. Jag njuter så mycket där och inte bara på själva mässområdet utan av att hela staden aktiveras, både museerna och konsthallarna har ofta fantastiska utställningar under den veckan. Jag uppskattade verkligen ABC i Berlin, en mindre och experimentell mässa som skapades av gallerister för att presentera enskilda verk och konstnärer i Berlin. Sen köptes den av ett större mässbolag. Jag uppskattar även att vara på mässor i städer som jag inte har så stor erfarenhet av tidigare, som India Art fair i New Delhi, där jag introducerades till flera nya konstnärskap jag inte tidigare kände till. Även Art Basel Hong Kong är viktig för mig då de tar in gallerier och konstnärer som inte alltid syns i Europa.

Hur ser du på det problem som ofta beskrivs som de små och medelstora galleriernas död? Mässor i exempelvis Basel och New York har redan börjat adressera detta på olika sätt. Är det något du vill ta tag i framöver?  

Jag har stor förståelse för denna problematik och jag vill verkligen att alla ska känna sig välkomna och lika behandlade på Market, men också känna att mässan varit framgångsrik för alla som deltar. Jag vill fokusera på att skapa en inkluderande plats. Framförallt är målet att fortsätta vara Nordens ledande konstmässa. Vi vill att samlare, gallerister, konstnärer, journalister och annan publik från hela Norden, och världen, ska samlas i Stockholm, och att nordiska konstnärer och aktörer ska kunna kalla Market sin egen mässa.

Anne Imhof fick Absolut Art Award 2017. Här en bild från Imhofs utställning i Tyska Paviljongen på Venedigbiennalen samma år. Foto: Nadine Fraczkowski.

Læserindlæg