Graffiti i Bergen

Den eneste lovlige graffitiveggen i Norge tar form i Bergen om dagen.

Den eneste lovlige graffitiveggen i Norge tar form i Bergen om dagen.

I september åpnet veggen, som dekker to av veggene på Sentralbadet i Bergen. Etter hvert som veggene har tatt form, er de blitt et ufravikelig visuelt element i området omkring badet, med sine til sammen 300 kvm veggflate. Bak verket står malere fra Bergen kjent under navn som Poet, Jedy, Jager, Folk, Loke, Nemesis, Baker1 og Onion.

Bergen kommune har gradvis endret holdning til graffiti den senere tiden. Sentralveggen er andre gang man har tillatt lovlig graffiti i byen. I 2003 åpnet Femte Veggen, der vestveggen på Bergen Kunsthall ble brukt som midlertidig boltreplass for graffitimalerne.

Sentralt i prosessen bak begge disse prosjektene står kunstnerduoen KOMMANDO, som jobber tilknyttet Bergen Kunsthall med ”diskursive kunstprosjekter”, ofte i forhold til kunstpolitiske spørsmål. KOMMANDO har vært pådrivere for å få Bergen Kommune til å endre politikk når det gjelder graffiti i byrommet. Kommunen viser nå en vilje til å se på denne typen uttrykk som en positiv verdi i det offentlige rommet, i stedet for å møte malerne med nulltoleranse og kriminalisering. Ved forrige runde førte prosjektet til et omfattende offentlig ordskifte og mange bekymringer, men reaksjonene da veggen var på plass var så vidt jeg husker svært positive. Selv savner jeg ofte Femte Veggen når jeg passerer baksiden av museumsbygningene der Femte Veggen bidro med stadig skiftende visuelle uttrykk og kommentarer. Nå har byen altså fått en permanent ny graffitivegg på Sentralbadet.

Les forøvrig Øystein Hauges anmeldelse av Sentralveggen i Bergens Tidende, og hans anmeldelse av Femte Veggen fra 2003.

Comments (9)