Konserter i Bergen Kunstmuseum

På søndag (18.september) blir det amerikansk musikk i Lysverket.

På søndag (18.september) blir det amerikansk musikk i Lysverket. Ny Musikk Bergen setter fokus på komponister fra New York-skolen i amerikansk etterkrigskunst, med konserter både på dag- og kveldstid.

De tette båndene mellom NY-skolene i musikk og billedkunst er et sentralt tema i denne periodens kunst. Derfor passer det trolig godt å legge disse konsertene til et kunstmuseum. I tillegg til John Cages inkorporering av Duchampske elementer i musikken, er nærheten mellom Cage og malere som Robert Rauschenberg og Jasper Johns velkjent. Søndagens andre hovedperson, Morton Feldman, var ikke mindre fremmed for utveksling med samtidige billedkunstnere, noe man for eksempel kan se i verk som er oppkalt etter blant andre Franz Kline, De Kooning og Philip Guston, samt i komposisjonen tilegnet Rothko Chapel.

Selvsagt kunne vi ønske oss at Tårnsalen ble fylt med store lerreter av Pollock og Rothko denne dagen. Men selv uten malernes tilstedeværelse, vil nok koblingen mellom konsert og museum gjøre turen til Lysverket til en opplagt søndagsaktivitet denne uken. Vi kan trolig vente oss en ambient konsertform, der museumssettingen inviterer til en annen konsertopplevelse enn det konsertsalen vanligvis innbyr til.

Konsertene blir Crippled Symmetry av Morton Feldman, fremført av Bjørnar
Habbestad, Ellen Ugelvik og Kjell Tore Innervik. På kvelden blir det John Cage, med Sonatas and interludes, for preparert piano, fremført av Else Storesund Olsen. Tom Løberg skal lese fra Indeterminacy og Michael Duch fremfører 59 ½ seconds for a string player og 26’1.1499 for a string player på kontrabass.

Læserindlæg