Kunstnerne er de største private mæcener

– Kulturminister Mette Bock burde betragte kunstnerne som del af erhvervslivet, siger kunstner Christian Schmidt-Rasmussen i en respons til ministerens udtalelser.

Når jeg læser kulturminister Mette Bocks svar på Kunstkritikks spørgsmål eller læser og hører andre interview, hun har medvirket i, hæfter jeg mig ved, at kunstnerne ikke nævnes med et ord. Os der står på vores små kunstfabrikker og laver kunst, os der først og fremmest er den del af erhvervsliv der rummer kunst, nævnes ikke.

Det ville klæde ikke bare Mette Bock, men alle at betragte kunstnerne som en del af erhvervslivet. Kunstnerne er de største privataktører på kunstfeltet med hestelængder både målt i antal og i penge. De penge som fonde, private og offentlige, skyder i produktionen af kunst er peanuts i forhold til, hvad vi kunstnere smider på bordet på daglig basis.

Langt de fleste fondspenge, især private, går til institutioner. Institutioner som vi kunstnere selvfølgelig har en vis interesse i bliver opretholdt. Men det er ikke vores primære interesse. Og slet ikke i dette perspektiv. En langt, langt mindre del, 34,4 millioner, som Statens Kunstfonds Legat- og indkøbsudvalg disponerer over, kan potentielt gå til at frikøbe 150-250 billedkunstnere om året, i kortere perioder, fra det lønarbejde, som langt de fleste af os har ved siden af.

Kulturminister Mette Bock. Foto: Bjarke Ørsted.

Uden at brokke eller ynke os, vi vidste hvad vi gik ind til. På daglig basis investerer vi i vores virksomhed, vi laver udstillinger, hvoraf langt de fleste er gratis at se for publikum. Og vi gør det igen dagen efter. Men der, hvor vi adskiller os fra store dele af det øvrige erhvervsliv er, at vi fortsætter selvom vores virksomhed ikke giver overskud, uden at vi bliver støttet eller ej, uden at vi sælger noget. For kunstnere ved at arbejdet med kunst er en langtidsinvestering. Den kan være meget lang tid om at give afkast. Vi er, hvad man ville kalde, opstartsvirksomheder i meget lang tid. Men vi, kunstnerne, er billige i drift. Vi kunstnere burde være en liberalist våde drøm: selvorganiserende og selvfinancierende som ingen anden del af erhvervslivet.

Så jeg har nogle helt konkret spørgsmål: Hvad vil kulturministeren gøre for, at vi kunstnere får bedre vilkår for vores produktion og vores, nødvendigvis, meget langsigtede investeringer? Skal hele fokus ligge på institutioner og deres vilkår?

Comments