Se debatten om nasjonalmuseene

Tirsdag 23. oktober møttes de tre lederne for de skandinaviske nasjonalgalleriene på Mellomstasjonen i Oslo. Debatten kan sees i opptak her.

Panelet fra venstre: moderatorene Frans Josef Petersson og Jonas Ekeberg fra Kunstkritikk og direktørene Karin Hindsbo, Mikkel Bogh og Susanna Pettersson. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet.

Tirsdag 23. oktober inviterte Kunstkritikk til debatt om de nasjonale kunstmuseenes rolle. Arrangementet foregikk på Mellomstasjonen i Oslo, og kan sees i opptak her.

Fra invitasjonen:

Den usikre politiske situasjonen i Europa og USA stiller skjerpede krav til de nasjonale kunstmuseene i Norden: På den ene siden skal museene forholde seg til økte krav om egeninntjening. På den andre siden stilles det krav om forandring i kjølvannet av #metoo, Black Lives Matter og debatter om diskriminering.

Hvordan skal museene forholde seg til disse kravene? Hvilke historier skal det gis plass til? Er museenes faglige standarder tilstrekkelige, eller må utstillings- og formidlingspolitikken endres? Skal museene akseptere politiske krav om å representere nasjonale verdier? Eller skal museene solidarisere seg med marginale grupper og være en progressiv kraft?

Kunstkritikk har invitert de tre øverste lederne for de nasjonale kunstmuseene i Norden til debatt om hva det vil si å være et nasjonalmuseum i vår tid.

I panelet:
Susanna Pettersson, direktør for Nationalmuseum i Stockholm
Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst i København
Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet

Replikk: Joar Nango, kunstner
Moderatorer: Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør, Kunstkritikk og Frans Josef Petersson, svensk redaktør, Kunstkritikk

De tre direktørene (fra venstre): Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet i Oslo, Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst i København, og Susanna Pettersson, direktør for Nationalmuseum i Stockholm. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet.
Susanna Pettersson, direktør for Nationalmuseum, lytter til kunstner Joar Nangos replikk. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet.

Les også:

«Debatt om de nasjonale museenes rolle», nyhetsartikkel om debatten, med kommetarer fra Kunstkritikks ansvarlige redaktør Jonas Ekeberg og Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

«Vendepunktet», artikkel av Kunstkritikks kritiker Simen Joachim Helsvig om året 2017 som et vendepunkt for det nordiske kunstfeltet, da spørsmål om kjønn og kolonialitet gikk fra å være vage og teoretiske til å bli konkrete og politiske.

«Farväl till den moderna världen», kritikk av det nye Nationalmuseum i Stockholm, av Kunstkritikks svenske redaktør Frans Josef Petersson.

«Vad gör ett nationalmuseum?», artikkel om nasjonalmuseenes rolle i dagens samfunn, av Peter Aronsson, rektor og professor i historie ved Linnéuniversitet.

«Kunst og kolonialitet», kommentar av kunsthistoriker Mathias Danbolt, opprinnelig skrevet som forord til det nyeste temanummeret av forskningstidsskriftet Kunst og Kultur, som han var gjesteredaktør for.

«– De koloniale logikkene er fortsatt virksomme», Mathias Danbolt intervjuet av Kunstkritikks ansvarlige redaktør Jonas Ekeberg.

Godt oppmøte til debatten i Mellomstasjonen. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet.

Arrangementet Hva er et nasjonalmuseum inngår i en debattserie der Nasjonalmuseet har invitert tidsskriftene Kunstkritikk, Fanfare og Subjekt til å kaste et kritisk blikk på kunst- og kulturfeltet. Samtidig er det del av Kunstkritikks nye satsning Kunstkritikk Live.

Læserindlæg